O kategorii KuK Verwaltungsbureau, Lemberg


(Franciszek Leopold I) #1

Cesarskie i Królewskie Biuro Administracji zarządza infrastrukturą państwową, taką jak drogi, mosty, koleje, fora dyskusyjne czy wodociągi dbając o jej płynne i poprawne funkcjonowanie.