Obrady DFB


(Tomasz Dostojewski) #1

Szanowni trenerzy.
Z racji braku aktywności i przedłużającej się nieobecności Wiktora Maretzkyego, wnoszę o odwołanie , Prezesa DFB ze stanowiska.


(Franciszek Leopold I) #2

Doskonały pomysł, problem jest taki że nie ma podstawy prawnej. Statut DFB nie przewiduje takiej możliwości niestety.


(Wiktor Toghon) #3

A tak swoją drogą Morscy Vihren niedługo zostaną przeniesieni do Triestu.


(Tomasz Dostojewski) #4

Proponuje więc zmienić Statut.


(Franciszek Leopold I) #5

Do dzieła!


(Tomasz Dostojewski) #6

Szanowni członkowie DFB.
Wnoszę o zmianę Statutu DFB, a mianowicie chodzi o sposób odwołania Prezesa.

Art. 7.
Na czele Federacji stoi Prezes.

1.Prezes wybierany jest na sześciomiesięczną kadencję z członków DFB oraz przez nich .

a) Kadencja Prezesa zostaje automatycznie przedłużona, o ile przed upływem tego terminu nie wpłynie wniosek w sprawie wyboru nowego Prezesa lub rezygnacji obecnie urzędującego.

b) Prezes DFB może utracić swoje stanowisko poprzez :

- zrzeczenia się stanowiska

- odwołanie ze stanowiska poprzez glosowanie , większością głosów członków DFB.

 1. Do kompetencji Prezesa należy:
  a) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji,
  b) reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
  c) powoływanie trenera kadry narodowej,
  d) wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Zapraszam do dwudniowej debaty.


(Franciszek Leopold I) #7

Wiesz co, nie chcę siać defetyzmu, ale… Do tego też nie mamy w zasadzie podstaw prawnych :stuck_out_tongue:


(Tomasz Dostojewski) #8

Dlaczego ? Jeżeli nie zmienimy Statutu , sport w Monarchii nie rozwinie się albo do momentu powrotu Prezesa DFB, albo do momentu końca jego kadencji.


(Franciszek Leopold I) #9

Co dlaczego? Dlatego że tak ktoś napisał statut, to nie byłem ja. Nie jest przewidziana żadna procedura zmiany statutu ani odwołania prezesa, tylko zapis że

 1. Do kompetencji Prezesa należy:
  a) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji

Co ja Ci na to poradzę?


(Tomasz Dostojewski) #10

Więc czas to zmienić.