Obrady Rady Państwa XV kadencji


(Franciszek Leopold I) #1

Szanowni Delegaci!
Gratuluję wyboru do Rady Państwa, życzę Panom owocnej i spokojnej kadencji.
Rozpoczniemy obrady zaraz po złożeniu przez wszystkich nowowybranych delegatów przysięgi.
Proszę powtarzać za mną:

Ja, [imię i nazwisko], otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

Ja, Andrew von Lichtenstain, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Wiktor Toghon) #3

Ja, Viktor Toghon at Atera, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Ja, Henryk Groc Hrychowicz, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Franciszek Leopold I) #5

W takim razie ogłaszam piętnastą kadencję Rady Państwa za otwartą :slight_smile:
Pozostała nam tylko jedna formalność –
Zapraszam do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady Państwa.


(Wiktor Toghon) #6

Zgłaszam się.


(Wiktor Toghon) #7

Czy Szanowni Panowie delegaci mogliby się ustosunkować do prośby prowadzącego obrady?
Nasza Ojczyzna czeka wystarczająco długo, przeciąganie obrad jest zdecydowanie nietaktowne.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #8

Ekscelencjo
Z tego co się orientuje, listę kandydatur na przewodniczącego zamyka Monarcha, w tym wypadku JE Regent. JE Regent również przeprowadza głosowanie na przewodniczącego. Ani ja, ani gen. von Groc nic do tego nie mamy


(Wiktor Toghon) #9

Jednak napisanie np: “nie mam nic do dodania” przyspieszyłoby prace, nie sądzi Ekscelencja Delegat?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #10

Ja nie będę proponował, żadnego kandydata


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Nie będę kandydował na przewodniczącego Rady Państwa i skoro szanowny Wiktor Toghon at Atera tak się spieszy do objęcia stanowiska, nie będę przedłużał. Oddaje głos na powierzenie mu funkcji przewodniczącego.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #12

Ja również oddaje głos za Ekscelencja Wiktorem Toghon at Atera


(Franciszek Leopold I) #13

Cóż, w takim razie gratuluję herr Wiktorowi objęcia stanowiska Przewodniczącego Rady Państwa i oddaję mu prowadzenie dalszych obrad.


(Wiktor Toghon) #14

Dziękuję za głosy.
A więc tak, najpierw sprawy organizacyjne.
Proponuję taki system rozpatrywania projektów:

  1. Przedstawienie projektu
  2. 24 godziny na debatę (z możliwością skrócenia lub przedłużenia)
  3. 24 godziny na głosowanie (z automatycznym zakończeniem w momencie oddania głosów przez wszystkich delegatów)
    Czy Ekscelencjom Delegatom podoba się taki plan?

(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

Popieram.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #16

Uważam, że 24 godz. Na debatę to za mało. Nie wszyscy mogą codziennie wejść do MAW


(Wiktor Toghon) #17

Ile jego ekscelencja delegat proponuje?
W dalekosiężnych planach chciałbym by posiedzenia odbywały się w konkretny dzień tygodnia, wtedy zaplanowanie odwiedzenia MAW nie powinno stanowić problemu.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #18

Co najmniej 72 godz


(Wiktor Toghon) #19

Zdecydowanie nie mogę tego zaakceptować.
Jeśli nie możemy się dogadać co do czasu trwania debaty, będę jej długość dostosowywał do konkretnego przypadku.
Dziękuję Ekscelencjom Delegatom za głosy w dyskusji.

A tym czasem, mamy trochę czasu przed dopięciem spraw wielkich. Może przeznaczymy go na sprawy małe?
Czy projekt ustawy o odznaczeniach jest gotowy do przedstawienia?


(Franciszek Leopold I) #20

Panie Przewodniczący!
Uprzejmie informuję że zgłosiłem pod obrady Rady Państwa projekt ustawy o nobilitacjach: