Obrady Rady Państwa XV kadencji


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #41

Wielmożny Panie Przewodniczący
Proszę sobie przypomnieć, że prosiłem o dłuższy czas głosowania wszystkich uchwał. Nie zgodził się Pan. Ja pracuję i nie zawsze mam czas.
Wracajac do meritum. Każdy z delegatów może zgłosić wniosek formalny, który powinien być rozpatrzony wtrybie natychmiastowym. Taki wniosek złożylem, zapomniałem żeby podkreślić, że to wniosek formalny.
Jeszcze raz proszę o wstrzymanie glosowania nad votum dla Rządu - Premier i Rząd są dobre, ale wg mnie ważniejsze jest wybór Cesarza. Parokrotnie o to prosiłem, ale moje prośby zostały odsuwane na później wiec jeszcze raz proszę abyśmy zajeli się wg mnie najważniejszą sprawą wyborem Cesarza.
Bardzo dziękuję za poparcie gen von Groc, bardzo to docieniam
W sprawach technicznych od 22 będę na urlopie, wiec będę miał ograniczony dostęp do komputera. Przed wyjazdem chciałbym aby wybór Cesarza i Rządu zostały dokonane


(Wiktor Toghon) #42

Niech będzie…

Proces zgłaszania kandydatów na premiera może odbywać się “w tle” (wciąż nie widzę podstawy prawnej by ten proces zawiesić).

I po raz kolejny proszę o konkretne rządzenie w jaki sposób wybór Cesarza ma się odbyć. Jak już mówiłem, skoro Ekscelencjom Delegatom tak bardzo się śpieszy, proszę o przestawienie konkretnego projektu który można poddać głosowaniu. Chyba Ekscelencje Delegaci nie zadają bym poddał pod głównie projekt “należy wybrać Cesarza”, przecież to absurd.

Nie jest wszechwiedzący i nie wiem jaki sposób elekcji zadowoliłby Ekscelencje Delegatów, lecz chętnie posiadłbym tą wiedzę.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #43

Panie Przewodniczący
Proponuję, żeby przez 48 godzin zgłaszać kandydatury na Cesarza.
Myśle, że wszyscy mieszkańcy powinni móc się wypowiedzieć na temat kandydatur 48 godzin
Na koniec głosowanie Rady
Nie rozumiem dlaczego Pan Przewodniczący chce zmieniać Premiera i Rząd


(Wiktor Toghon) #44

Zgadzam się, rozpoczynam debatę i zgłaszanie kandydatów.

Co do premiera. Nie ma czego zmieniać, ponieważ obecnie ani premiera ani rządu nie ma. Moja i mojego rządu kandydatura nie uzyskała votum zaufania Rady


(Henryk von Groc Hrychowicz) #45

Panie Przewodniczący
Nie mam ochoty na prawne przepychanki. Nie znalazł pan podstaw prawnych do zawieszenia procedury wyboru prezydenta Rządu, i nadal postuluje zgłaszanie kandydatów, więc pójdę panu na rękę i wycofuję wniosek o zawieszenie procedury wyboru premiera. Jednocześnie informuje, iż nie będę zgłaszał kandydata w trybie art. 48 ust. 3 Ugody.

Jednocześnie uprzedzając pytania pragnę wskazać że w przypadku braku kandydatów zastosowanie ma art. 49 ust. 1. Do tego niezbędne jest powołanie nowego władcy, a tego zgodnie z postanowieniami Ugody (art. 26 ust. 4) winna dokonać Rada Państwa. Umywanie rąk przez Pana Przewodniczącego jest mało poważne. Procedur na tę okoliczność nie ma. Ugoda jedynie stanowi co jeśli Monarcha nie wskazał Następcy Tronu, następnego Monarchę wskazuje Rada Państwa. Obradami Rady kieruje Pan Przewodniczący i w jego gestii leży zainicjowanie tej procedury. Widząc jednak że są z tym problemy spieszę z pomocą.

Wniosek o powołanie na tron Jego Cesarskiej i Królewskiej Mosci.
W oparcie o art. 26 ust. 4 Ugody wnoszę o przyjecie Uchwały o desygnowaniu przez Radę Państwa na tron Monarchii Austro-Węgierskiej Jego Wysokości Xaverego Kłopockiego.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #46

Panie Przewodniczący
Wysoko Rado

Oficjalnie zgłaszam Jego Ekscelencje Regenta Pana Xawerego Franciszka Kłopockiego jako kandydata na objęcie tronu Cesarza Austrii i Apostolskiego Króla Węgier.
Wszyscy znamy Ekscelencje Regenta, więc nie będę rozwodził się nad jego zaletami.
Pragnę tylko przypomnieć, że został usynowiony przez JCKM Franciszka Józefa II, więc pochodzi z rodziny Habsburgów


(Wiktor Toghon) #47

Dziękuję za głosy.

Teraz zgodnie z życzeniem Ekscelencji Delegatów zaczekamy 4 dni na rozpoczęcie głosowania


(Henryk von Groc Hrychowicz) #48

Panie Przewodniczący, no jakże się cieszę że nie 40. Sposób prowadzenia przez pana obrad jest tak przepełniony troską o czas do zastanowienia się nad podejmowanymi decyzjami, że jestem pod wrażeniem. Liczę jednak że w niedzielę dojdzie do głosowania.


(Wiktor Toghon) #49

Przypominam że okres oczekiwania jest pomysłem Ekscelencji Delegata Vin Lichtensteina i zarzuty proszę kierować do Niego. Przypominam jednak że Ekscelencja Delegat nie miał innej propozycji. Wszak łatwiej oburzać się, niż działać…


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #50

Szanowni Panowie
Tak to moja propozycja, uważam, że w tak ważnej sprawie każdy ma prawo się wypowiedzieć np. Ekscelencja Borys von Targersdorf. Jeżeli uważają Panowie, że to za długi okres można go skrócić.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #51

Panie przewodniczący, ja rozumiem sytuacje w których potrzebny jest czas na dyskusję i przemyślenie złożonych propozycji. Złożyłem wniosek do którego w żaden sposób się pan nie odniósł, a dotyczący dokładnie tego co zaproponował pan von Lichtenstain zgłaszając kandydaturę JW Xawerego Franciszka Kłopockiego do tronu. Sprawa jest więc jasna i można było ja rozpatrzyć, tym bardziej ze wszyscy członkowie Rady Państwa są obecni, a pan nie zgłasza innej kandydatury. Czterodniowa zwłoka według mnie jest zbędna i nie jest to wynikiem oburzenia jak raczy pan sugerować, a raczej zdrowego rozsądku. Skoro jednak podjął pad decyzję dostosuję się do niej.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #52

Ekscelencjo, nie odmawiam nikomu prawa do wypowiedzi, ale decyzję podejmuje Rada Państwa. Dlatego jeśli chcą panowie przeprowadzić konsultacje społeczne to należało podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Przypomnę, że obywatelstwo ma wielu innych obywateli po za panem von Targersdorfem i jeśli zechcą panowie konsultować tą kandydaturę z każdym z nich, to te 4 dni będzie stanowczo za mało. A wynik takich konsultacji, po za kilkoma głosami jest do przewidzenia. Na dziś nie ma lepszego kandydata. Nie odnalazłem też przepisu który nakłada na Radę Państwa konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie powołania na tron nowego władcy.

Niemniej, chcą panowie przeprowadzić głosowanie za 4 dni, to niech tak będzie. Jak już powiedziałem, dostosuję się.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #53

Panowie
Pan generał ma rację. Wnoszę autopoprawkę.
Proponuję przeprowadzić głosowanie za 24 godziny tz. 16.08. od godz. 19,00. Czas głosowanie nie dłużej niż 24 godziny, (czyli do 20.08. do godz. 9,00) ale jeżeli wszyscy delegaci zagłosują, automatycznie kończy się głosowanie


(Wiktor Toghon) #54

Nie widzę przeciwwskazań, choć na wstępie zaznaczam że prawdopodobnie nie dotrzymam terminu otwarcia głosowania co do minuty.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #55

Wielmożny Panie Przewodniczący
Wydaje mi się, że nikt tego nie wymaga


(Wiktor Toghon) #56

Otwieram głosowanie


(Henryk von Groc Hrychowicz) #57

Głosuję za wyniesieniem na tron Monarchii Austro-Węgierskiej Jego Wysokości Xaverego Kłopockiego.


(Wiktor Toghon) #58

Ja również jestem Za


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #59

Głosuję za wyniesieniem na tron Monarchii Austro-Węgierskiej Jego Wysokości Xaverego Kłopockiego.

?


(Wiktor Toghon) #60

Zamykam głosowanie, stwierdzam że Rada wybrała Xawerego Kłopockiego na tron Monarchii Austro-Węgierskiej.