Obrady Rady Państwa XV kadencji


(Franciszek Leopold I) #61

Ekscelencjo Przewodniczący!
Dostojni panowie Delegaci!
Dziękuję serdecznie za okazane mi zaufanie, zaszczyt ten, wraz z ogromem odpowiedzialności jaka nań ciąży, przyjmuję.
Zaadresuję Ludy i Narody Monarchii jutro z samego rana.


(Wiktor Toghon) #62

Dobrze, Cesarza już mamy.
Czy teraz Ekscelencje Delegaci zechcą wskazać kandydata na premiera?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #63

Wielmożny Panie Przewodniczący
Po co szukać innego Premiera niż Wielmożny Pan. Pan będzie świetny.


(Wiktor Toghon) #64

Miło mi to słyszeć jednak nie zamierzam starać się o to stanowisko po raz drugi.
Rada zdecydowała że nie powoła mnie do tego zaszczytu. A Rada to głos Narodu. Tak więc z szacunku do Ekscelencji Delegatów i całego Ludu Monarchii, nie mogę tego zrobić.


(Wiktor Toghon) #65

Dopisek: poza tym mam już pewne plany które uniemożliwiają mi pełnienie tej funkcji. Tak więc czekam na innych kandydatów. Skoro znaleźliśmy osobę dość godną by być Cesarzem, znajdziemy i premierą


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #66

Wielmożny Panie Przewodniczący
Proszę wybaczyć, ale nie zgadzam się z Panem. Ja tylko wnioskowałem o przesunięcie głosowania. Uważam, że będzie się Pan świetnie nadawał. Proszę się zgodzić.


(Wiktor Toghon) #67

Ekscelencje Delegaci,

Rozumiem że Rada nie jest w stanie wybrać premiera z powodu braku kandydata.

Tym samym stwierdzam że ten etap procedury został zakończony.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #68

Pozostał zatem Art. 49. ust. 1
“W razie niepowołania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w trybie art. 48 ust. 3 Monarcha w ciągu 7 dni powołuje Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz odbiera od nich przysięgę. Rada Państwa w ciągu 7 dni od powołania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości przez Monarchę udziela mu votum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów”.


(Franciszek Leopold I) #69