Obrady Rady Państwa XVI kadencji


(Franciszek Leopold I) #1

Damen und Herren, szanowni zgromadzeni, dostojni Delegaci.
Zgodnie z komunikatem C.i K. Komisji Wyborczej do Rady Państwa szesnastej kadencji wchodzą PT:
@Andrew_von_Lichtenst, @Borys_Targersdorf oraz @Moritz.
Za chwilę przyznam Panom uprawnienia do przemawiania w gmachu Rady, po czym zapraszam do składania przysięgi według wzoru z Ugody"

Ja, [imię i nazwisko], otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.
Formułę można wedle uznania zakończyć formułą religijną.


(Borys Targersdorf) #2

Ja, Borys Targersdorf, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Moritz von Oranien-Nassau) #3

Ja, Moritz von Oranien-Nassau, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.
Tak mi dopomóż Bóg.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

Ja, Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Franciszek Leopold I) #5

Dziękuję Delegatom! Niniejszym ogłaszam XVI kadencję Rady Państwa za otwartą!
Teraz proszę o przystąpienie do procedury wyboru przewodniczącego Rady, zaś do momentu jego wyboru prowadzenie obrad powierzam Jego Książęcej Wysokości Andrew von Habsburg ung Hohenberg, jako najstarszemu rangą z delegatów.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #6

Wasza Cesarski Królewska Mość
Dziękuję za ten zaszczyt.
Proszę delegatów o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Państwa.
Kandydatów można zgłaszać do 14.09. Do godz. 10,00


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #7

Jako delegat pragnę zgłosić kandydaturę Ekscelencji Borysa Targersdorf,


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #8

Czy Ekscelencja Borys Targersdorf wyraża zgodę na kandydowanie


(Borys Targersdorf) #9

Wasza Cesarska Mość @FLI
Wasza Wysokość @Andrew_von_Lichtenst

Zanim podejmę decyzję, czy mogę prosić o spotkanie, w kuluarach parlamentu, z leaderami frakcji?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #10

oczywiście, czy Ekscelencja chce przedłużenia czasu na składanie kandydatur? Jeśli tak proszę Ekscelencję o wniosek


(Borys Targersdorf) #11

Wasza Wysokość

To nie będzie konieczne. Proszę tylko o spotkanie leaderów frakcji.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #12

Jestem do dyspozycji Ekscelencji


(Borys Targersdorf) #13

Zatem spotkajmy się jutro przy śniadaniu, apotem ruszymy z dalszymi pracami.

JE @Moritz mam nadzieję, ze zaszczyci Pan nas swoją obecnością.


(Moritz von Oranien-Nassau) #14

Oczywiście.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #15

Z na prośbę Ekscelencji Regenta przedłużam czas zgłaszania kandydatów do godz. 15.00


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #16

Na prośbę Ekscelencji Regenta przedłużam czas zgłaszania kandydatur do 15.09. do godz. 13,00


(Borys Targersdorf) #17

Wasza Wysokość @Andrew_von_Lichtenst

Przepraszam za opóźnienie.
Ja, nie zgłasza żadnej kandydatury.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #18

Ekscelencjo czy zgadzasz się W.Pan na kandydowanie na Przewodniczącego


(Borys Targersdorf) #19

Zgadzam się.


(Moritz von Oranien-Nassau) #20

Więc przewodniczącego mamy.