Obrady Rady Państwa XVI kadencji


(Borys Targersdorf) #9

Wasza Cesarska Mość @franz_leopold
Wasza Wysokość @Andrew_von_Lichtenst

Zanim podejmę decyzję, czy mogę prosić o spotkanie, w kuluarach parlamentu, z leaderami frakcji?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #10

oczywiście, czy Ekscelencja chce przedłużenia czasu na składanie kandydatur? Jeśli tak proszę Ekscelencję o wniosek


(Borys Targersdorf) #11

Wasza Wysokość

To nie będzie konieczne. Proszę tylko o spotkanie leaderów frakcji.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #12

Jestem do dyspozycji Ekscelencji


(Borys Targersdorf) #13

Zatem spotkajmy się jutro przy śniadaniu, apotem ruszymy z dalszymi pracami.

JE @Moritz mam nadzieję, ze zaszczyci Pan nas swoją obecnością.


(Moritz von Oranien-Nassau) #14

Oczywiście.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #15

Z na prośbę Ekscelencji Regenta przedłużam czas zgłaszania kandydatów do godz. 15.00


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #16

Na prośbę Ekscelencji Regenta przedłużam czas zgłaszania kandydatur do 15.09. do godz. 13,00


(Borys Targersdorf) #17

Wasza Wysokość @Andrew_von_Lichtenst

Przepraszam za opóźnienie.
Ja, nie zgłasza żadnej kandydatury.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #18

Ekscelencjo czy zgadzasz się W.Pan na kandydowanie na Przewodniczącego


(Borys Targersdorf) #19

Zgadzam się.


(Moritz von Oranien-Nassau) #20

Więc przewodniczącego mamy.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #21

Wysoka Izbo
Przechodzimy do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Państwa
Kto Panów Delegatów jest za kandydaturą Ekscelencji Borysa Targersdorf na Przewodniczącego


(Moritz von Oranien-Nassau) #22

Jestem za.


(Borys Targersdorf) #23

Jestem za,


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #24

Jestem ZA
Proszę Ekscelencję Borysa Targersdorf o przejęcie prowadzenia obrad Rady Państwa


(Borys Targersdorf) #25

Dziękuję szefom frakcji @Andrew_von_Lichtenst, @Moritz oraz Dostojnym i Czcigodnym Delegatom za zaufanie.

Zanim Rada zacznie pracować, proponuję przyjąć taki o Regulamin Prac Rady:

  1. Przedstawienie projektu,
  2. 72 godziny na debatę (z możliwością skrócenia lub przedłużenia),
  3. 48 godziny na głosowanie (z automatycznym zakończeniem w momencie oddania głosów przez wszystkich delegatów).

Mam też propozycję, aby szefowie frakcji utworzyli prezydium Rady, proponuję aby Dostojni @Andrew_von_Lichtenst, @Moritz przyjęli funkcję wiceprzewodniczących, zapewni to płynne funkcjonowanie Rady i nie ukrywam,że odciąży w pracy moją skromną osobę.

Co Panowie szefowie frakcji o tym sądzą?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #26

Jestem ZA


(Moritz von Oranien-Nassau) #27

Popieram.


(Borys Targersdorf) #28

Panowie delegaci, obrady wznowimy w środę 19, XI