Obrady Rady Państwa XVI kadencji


(Moritz von Oranien-Nassau) #63

A co taka partia miałby opłacać z tych pieniędzy?


(Borys Targersdorf) #64

Na ten przykład plakaty wyborcze, opłacać czynsz lokalów, organizować konwekcje itd. itp.


(Borys Targersdorf) #65

Dostojni
jeżeli nie ma innych sugestii to pozwolę sobie przedstawić projekt ustawy.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #66

Ekscelencjo
Proszę o przedstawienie projektu


(Moritz von Oranien-Nassau) #67

Proszę bardzo.


(Franciszek Leopold I) #68

Wasza Wysokość Przewodniczący,
Wielmożni Delegaci.
Korzystając z przerwy w wystąpieniu Jego Wysokości Regenta, przedstawiam pod obrady Rady Państwa projekt ustawy o Banku Austro-Węgierskim.


Z radością odpowiem na wszelkie pytania odnośnie projektu.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #69

bardzo dziękuję WCKM
Panowie delegaci proszę zapoznać się z Ustawą I proszę o pytania
Czas 48.godzin


(Moritz von Oranien-Nassau) #70

Co należałoby do zadań gubernatora?


(Franciszek Leopold I) #71

Wielmożny Delegacie;
Zgodnie z przedstawionym projektem ustawy Gubernator Banku miałby w obowiązkach zarządzanie bieżącą działalnością Banku, dbaniem o bezproblemowe jego funkcjonowanie oraz w razie jakichkolwiek kłopotów służyć pomocą jego klientom :slight_smile:
Czyli de facto pełnić po prostu rolę kierownika, czy jak kto woli dyrektora tej instytucji.
Tytułem Gubernatora Banku posłużyłem się głównie ze względów historycznych – dotychczas w historii wirtualnej Monarchii taki właśnie tytuł nosiły osoby zarządzające bankiem centralnym.
Kłaniam się nisko i pozostaję do dyspozycji Panów Delegatów.


(Borys Targersdorf) #72

Panie Przewodniczący @Andrew_von_Lichtenst nie mam pytań.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #73

Wasza Cesarko-Królewska Mość
Wysoka Izbo

Ja mam tylko jedną uwagę.
Bank powinien być jak najmniej zależny od polityki, dlatego wydaje mi się, że Gubernatora Banku powinien wyznaczać albo Premier, albo Regent.
Jeżeli ma to robić Minister MSW, to ranga gubernatora jest niska


(Borys Targersdorf) #74

Zapis jest dobry i świadczy nie o randze Gubernatora, a raczej o wyborze kompetentnej osoby na to stanowisko.


(Moritz von Oranien-Nassau) #75

Popieram Jego Wysokość.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #76

Jako, że nie widzę chętnych do dyskusji zamykam tą część obrad I przechodzę do głosowania.
Kto jest za Ustawą o Banku Austro-Węgierskim
Kto jest przeciw,
Kto się wstrzymał
Informacja techniczna głosowanie trwa do 11.00 16.10, chyba że wszyscy zagłosują wcześniej


(Borys Targersdorf) #77

za Ustawą o Banku Austro-Węgierskim.


(Moritz von Oranien-Nassau) #78

Jestem za.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #79

ZA przyjęciem


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #80

Wysoka Izbo
Informuję, że jednomyślnie została przyjęta Ustawa o Banku Austro-Węgierski
Gratuluję
Przechodzimy do następnego punktu obrad
Ekscelencjo Premierze


[PROJEKT] :scroll: Ustawa o Banku Austro-Węgierskim
(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #81

Ekscelencjo Premierze
Czy są jakieś spawy do Rady Państwa


(Borys Targersdorf) #82

Są, dwie na pewno.