Obrady Rady Państwa XVI kadencji


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #21

Wysoka Izbo
Przechodzimy do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Państwa
Kto Panów Delegatów jest za kandydaturą Ekscelencji Borysa Targersdorf na Przewodniczącego


(Moritz von Oranien-Nassau) #22

Jestem za.


(Borys Targersdorf) #23

Jestem za,


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #24

Jestem ZA
Proszę Ekscelencję Borysa Targersdorf o przejęcie prowadzenia obrad Rady Państwa


(Borys Targersdorf) #25

Dziękuję szefom frakcji @Andrew_von_Lichtenst, @Moritz oraz Dostojnym i Czcigodnym Delegatom za zaufanie.

Zanim Rada zacznie pracować, proponuję przyjąć taki o Regulamin Prac Rady:

  1. Przedstawienie projektu,
  2. 72 godziny na debatę (z możliwością skrócenia lub przedłużenia),
  3. 48 godziny na głosowanie (z automatycznym zakończeniem w momencie oddania głosów przez wszystkich delegatów).

Mam też propozycję, aby szefowie frakcji utworzyli prezydium Rady, proponuję aby Dostojni @Andrew_von_Lichtenst, @Moritz przyjęli funkcję wiceprzewodniczących, zapewni to płynne funkcjonowanie Rady i nie ukrywam,że odciąży w pracy moją skromną osobę.

Co Panowie szefowie frakcji o tym sądzą?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #26

Jestem ZA


(Moritz von Oranien-Nassau) #27

Popieram.


(Borys Targersdorf) #28

Panowie delegaci, obrady wznowimy w środę 19, XI


(Borys Targersdorf) #29

Panowie Delegaci wznawiamy obrady.

Prace nad sprawnym funkcjonowaniem C.K Banku dobiegają końca, jest to dobry moment aby zacząć prace nad regulacjami prawnymi.


(Moritz von Oranien-Nassau) #30

Samego Banku czy całej gospodarki. Z tego co wiem to projekt systemu był kiedyś rozpatrywany.


(Borys Targersdorf) #31

Oczywiście samego Banku. Przepraszam.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #32

Czy mamy do tamtej wersji dojście ?
Byłoby łatwiej


(Borys Targersdorf) #33

Niestety nie mamy.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #34

WCKM
Może w archiwach Monarchii zachowała się jakaś wersja projektu przepisów dotyczących banku ?


(Franciszek Leopold I) #35

Meine Herren;
Niniejszym, na podstawie art. 48 Ugody, desygnuję na Prezydenta Ministrów mego Rządu Jego Wysokość Borysa von Targersdorf.


(Franciszek Leopold I) #36

Odnośnie zaś projektu ustawy bankowej, to z przyjemnością pomogę taką przygotować.


(Borys Targersdorf) #37

Najjaśniejszy Panie

przyjmuję nominacje na Prezydenta Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.


(Borys Targersdorf) #38

Będziemy wdzięczni Waszej Cesarskiej i Królewskiej Mości za pomoc.

Proszę aby Jego Wysokość @Andrew_von_Lichtenst przejął przewodnictwo obrad.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #39

Wysoka Izbo
Zgodnie z życzeniem Ekscelencji Przewodniczącego przejmuje przewodnictwo obrad.
Wydaje mi się, że mamy dwie pilne sprawy.
a. utworzenie Rządu JCKM - musimy poczekać na propozycję Ekscelencji Premiera Rządu
b. Ustawa o systemie bankowym - musimy poczekać jak projekt ustawy zostanie przesłany z cesarskiej kancelarii


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #40

Ekscelencjo Premierze
Zapraszam na mównice w celu przedstawienia nowego Rządu