Obrady Rady Państwa XVI kadencji


(Franciszek Leopold I) #41

Wasza Wysokość!
Dostojni Delegaci!
Jako że z mocy Ugody ten obowiązek przypada mnie, pozwolę sobie zabrać głos.

Za główny cel mego Rządu pod przewodnictwem Prezydenta Targersdorfa,przyjęliśmy zbudowanie silnych i ciekawych narracyjnych Krajów Koronnych. Od powołania Namiestników, poprzez stworzenie przepisów regulujących wybory rządów krajowych, krajowych ustaw gospodarczych oraz stworzenie budżetów krajowych. Ukoronowaniem tej pracy będzie zorganizowanie tzw. małego Expo dla Krajów Koronnych.

Drugim ważnym filarem budowania aktywności i narracji będzie wykorzystanie kultury i sztuki, ma w tym pomóc otwarcie C.K Akademii Sztuk Pięknych. Docelowym planem jest, aby takie Akademie istniały dwie: cesarska w Wiedniu, królewska w Budapeszcie.
Powołany zostanie również, w porozumieniu z Ministerstwem Propagandy i Narracji, fundusz aktywizacji prasy, z którego będą wypłacane środki twórcom artykułów za każdorazowe ich wyświetlenie.

Prezydent Targersdorf wyraził nadzieję, że uda się stworzyć społeczeństwo, które nie będzie sie oglądało na władze centralne a normą dlań będą inicjatywy oddolne.

W polityce zagranicznej mój Rząd będzie współpracował z Dworem, za główny cel stawiając pogłębienie współpracy z państwami Kontynentu oraz innymi krajami z naszego kręgu kulturowego.

W rządzie moim zasiądąL
Jego Wysokość Borys von Targersdorf jako Prezydent Ministrów,
Jego Wysokość Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg- wiceprezydent, ministerstwo spraw wewnętrznych,
JE Inger von Beillschmidt - ministerstwo propagandy i narracji,
JE Eryk Blume - ministerstwo kultury,
JE Henryk von Groc - ministerstwo wojny.

Niniejszym proszę Radę Państwa o wyrażenie memu Rządowi votum zaufania.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #42

Bardzo dziękuję Waszej Cesarsko Królewskiej Mości o zabranie głosu i poinformowaniu nas o składzie nowego Rządu.

Proponuję przejść do zadawania pytań członkom Rządu pod przewodnictwem Ekscelencji Borysa von Targersdorf.
W kwestii formalnej, czy Wysoka Izba zgodzi się na zadawanie pytań do jutra do 15,00 ?
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że mój wniosek przeszedł
a teraz jeszcze raz zapraszam do zadawania pytań


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #43

Zamykam czas na zadawanie pytań
Przed głosowaniem proszę o zabranie głosu Ekscelencje Borysa von Targersdorf


(Borys Targersdorf) #44

Wasza Cesarska i Królewska Mość
Panowie Przewodniczący, szefowie frakcji
Dostojni Delegaci

Program Rządu został przedstawiony, znane są kandydatury na ministrów, jak widać z założeń programowych,Rząd na czele którego stanę, będzie kład nacisk na politykę wewnętrzną. Marzy mi się aby Monarchia była silna dzięki swoim krajom koronnym. Prężny przemysł, gospodarka, kultura. T wszytko jest do zrealizowania.
Nie chcę wchodzić tu w szczegóły i przedstawiać wszystkie projekty i plany jakim zajmie się Rząd.
Panie Przewodniczący, nie chcę przedłużać, na koniec pozwolę sobie podziękować w imieniu całej Rady naszym wyborcom, za zaufanie jakim nas, delegatów, obdarzono.
JE @Wiktor_von_Vihren , mojemu poprzednikowi na fotelu premia, za spotkanie i konsultację. Mam nadzieję,że dane nam będzie jeszcze współpracować.

Dostojny @orjon , Monarchia nigdy nie zapomina o pomocy jaką Pan nam udzielił w trudnych czasach.

Panie Przewodniczący, dziękuję. schodzi z mównicy


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #45

Dziękuje Panie Premierze
Rozpoczynam głosowanie nad votum zaufania dla Rządu JCKM
W kwestii techniczne głosowanie będzie trwało do niedzieli do godz. 17,00


(Moritz von Oranien-Nassau) #46

Jestem za.


(Borys Targersdorf) #47

Jestem ZA.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #48

jestem ZA


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #49

Jako, że wszyscy posłowie oddali głos, zamykam głosowanie.
Jednocześnie pragnę wszystkich zebranych poinformować, że Rząd JCKM pod przewodnictwem Ekscelencji Borysa von Targersdorf otrzymał votum zaufania przez aklamacje.
Gratuluję


(Borys Targersdorf) #50

oklaski


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #51

Wasza Cesarsko-Królewska Mość
Pragnę przypomnieć o ustawie o bankowości, której projekt obiecał Cesarz przedstawić Wysokiej Izbie


(Franciszek Leopold I) #52

Wasza Wysokość, Szanowni Delegaci;
Ustawę przedstawię Radzie pod obrady jeszcze dziś, ale najpierw zapraszam do pałacu na zaprzysiężenie.


(Borys Targersdorf) #53

Panie Przewodniczący @Andrew_von_Lichtenst

Mogę prosić o głos.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #54

Oczywiście,
głos zabierze Ekscelencja Premier


(Borys Targersdorf) #55

Dziękuję Waszej Wysokości

Szanowni i Dostojni Delegaci
W najbliższym czasie ma nastąpić spotkanie Cesarza z wybitnymi ekonomistami i prawnikami odnośnie ustawy i działalności banku.
Dlatego pozwalam sobie czas oczekiwania wykorzystać na poruszenie kilku kwestii

-uposażenie delegatów Rady Państwa,
-uposażenie członków rządu,
-lista cywilna dochodów Dworu,
-powołanie do życia CiK Akademii Sztuk Pięknych,
-uchwała o urzędnikach państwowych.


(Moritz von Oranien-Nassau) #56

Opracowywana kiedyś ustawa o gospodarce obowiązuję? W oparciu o proponuję ustalić wysokości płac.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #57

Przyjmuję propozycję Ekscelencji Premiera
Mam nadzieję, że nikt nie wnosi sprzeciwu

Szanowny Panie Maurycy, czy mamy dostęp do projektu ustawy o gospodarce ?


(Moritz von Oranien-Nassau) #58

Oczywiście. Proszę bardzo.


(Borys Targersdorf) #59

Niech Panowie rozważą taki pomysł:
-diety tylko dla szefów frakcji np. 1500 kr,
czy:
-diety dla szefów frakcji np. 1500 k i np. 30 kr x ilość mandatów.
Co frakcje zrobią z dietami “mandatowymi” to ich problem, ja osobiście zbudowałbym na tym kapitale partię.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #60

Ale co z osobami, które nie chcą tworzyć Partii.