Oddział III Personalny


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

## Żołnierze i Oficerowie Służby Czynnej

1. Generał Piechoty Henryk von Groc (22 maja 1917)

 • Szef Sztabu Generalnego,
 • Dowódca III Korpusu w Grazu

2. Kontradmirała Andrzeja von Lichtenstein (22 maja 1917)

 • Dowódcy Marynarki Wojennej,
 • Szef Inspektoratu Marynarki
 • Dowódca XIV Korpusu w Insbruku

3. Ahmed Pasza (30 maja 1917)

 • Dowódca XV Korpusu w Sarajewie

4. Wiktor von Vihren (9 czerwca 1917)

 • Dowódca XVI Korpusu w Trieście

5. Leszek van der Fryssau (9 czerwca 1917)

 • Dowódca II Korpusu w Wiedniu

6. Moritz Wilhelm Georg von Oranien-Nassau (9 czerwca 1917)

 • Dowódca I Korpusu w Krakowie

7. Tymoteusz von Hohenzollern (17.06.1917)

 • Dowódca IV Korpusu w Budapeszcie

(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Akt Nominacji

Korzystając z powierzonych uprawnień powołuję
Tymoteusza von Hohenzollerna
na dowódcę IV Korpusu w Budapeszcie

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Akt Odwołania

Korzystając z powierzonych uprawnień oswołuję
Tymoteusza von Hohenzollerna
ze stanowiska dowódcy IV Korpusu w Budapeszcie

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Akt Odwołania

Korzystając z powierzonych uprawnień oswołuję
Jacka Ostrogskiego-Radziwiłła
ze stanowiska dowódcy I Korpusu w Krakowie

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc


(Borys Targersdorf) #11

Herr General

Zgłaszam się do służby.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

Pańskie zgłoszenie do służby zostaje przyjęte.

Akt Nominacji

Korzystając z powierzonych uprawnień powołuję
Herr Borysa Targensdorfa
do służby czynnej i powierzam dowództwo VIII Korpusu w Pradze

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

Akt Odwołania

Korzystając z powierzonych uprawnień odwołuję
Leszek van der Fryssau
ze stanowiska dowódcy II Korpusu w Wiedniu

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

Żołnierze i Oficerowie Służby Czynnej

1. Generał Piechoty Henryk von Groc

 • Szef Sztabu Generalnego, (22 maja 1917)
 • Dowódca III Korpusu w Grazu (22 maja 1917)

2. Kontradmirała Andrzeja von Lichtenstein

 • Dowódcy Marynarki Wojennej, (22 maja 1917)
 • Szef Inspektoratu Marynarki (29 maja 1917)
 • Dowódca XIV Korpusu w Insbruku (22 maja 1917)

3. Tomasz Dostojewski

 • Dowódca XV Korpusu w Sarajewie (30 maja 1917)

4. Wiktor von Vihren

 • Dowódca XVI Korpusu w Trieście (9 czerwca 1917)

5. Borys Targensdorf

 • Dowódca VIII Korpusu w Pradze (29.09.1917)

(Borys Targersdorf) #15

Dziękuję Herr General.


(Moritz von Oranien-Nassau) #16

Herr General!
Proszę o przywrócenie do służby. ( a… i post o moim odwołaniu sprzed 3 dni został npisany z uwzględnieniem starych danych osobowych.)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

Akt Nominacji

Korzystając z powierzonych uprawnień przywracam
Moritza Wilhelma Georga von Oranien-Nassau
do służby czynnej i powierzam dowództwo I Korpusu w Krakowie

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

Żołnierze i Oficerowie Służby Czynnej

1. Generał Piechoty Henryk von Groc
Szef Sztabu Generalnego, (22 maja 1917)
Dowódca III Korpusu w Grazu (22 maja 1917)

2. Kontradmirała Andrzeja von Lichtenstein
Dowódcy Marynarki Wojennej, (22 maja 1917)
Szef Inspektoratu Marynarki (29 maja 1917)
Dowódca XIV Korpusu w Insbruku (22 maja 1917)

3. Tomasz Dostojewski
Dowódca XV Korpusu w Sarajewie (30 maja 1917)

4. Wiktor von Vihren
Dowódca XVI Korpusu w Trieście (9 czerwca 1917)

5. Moritz Wilhelm Georg von Oranien-Nassau
Dowódca I Korpusu w Krakowie (9 czerwca 1917)

6. Borys Targensdorf
Dowódca VIII Korpusu w Pradze (29.09.1917)


(Moritz von Oranien-Nassau) #19

Dziuękuję Herr General.


(Borys Targersdorf) #20

**

Herr General
Proszę o włączenie w skład VIII Korpusy 100 pułku piechoty z Cieszyna. W/w pułkv piechoty podlega szefostwu I Korpusu ale z racji stacjonowania na terenach krajów koronny św. Wacława powinien wejść w skład VIII Korpusu.

Przed powstaniem C.K Sił Zbrojnych doszło do ugody pomiędzy Namiestnikiem Galicji i Lodomerii a Rządem Tymczasowym, zgodnie z którą 100 p.p wzmocnił Siły Zbrojne Krajów Koronnych.

Dlatego proszę o przeniesie 100 p.p w struktury VIII Korpusu.