Odezwa w sprawie wydarzeń w Monderii


(Franciszek Leopold) #1

Współobywatele!

Przyjaciele w kraju i zagranicą!

Nieco

ponad tydzień temu leżące nieomal po sąsiedzku Księstwo Monderii ogłosiło swoją niepodległość[1] od Królestwa Elderlandu.

Piastujący obecnie elderlandzki tron Daniel von Witt, znany w całym mikroświecie kryminalista, przewodniczący m. in. zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej znanej jako “Sułtanat Wittasydów” oraz uznawany za persona non grata przez naszego sojusznika, Królestwo Dreamlandu, zapowiadał publicznie w różnych stolicach mikroświata atak na niepodległą Monderię.

Dlatego, po konsultacjach z Cesarskim i Królewskim Rządem, postanowiłem co następuje:

  1. Uznać w jednostronnie w pełni i bez żadnych zastrzeżeń suwerenność i niepodległość Księstwa Monderii oraz legalność władz w Hansii oraz Jego Wysokości Regenta Hewreta von Thorna.
  2. Powołać całość Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych w stan najwyższej gotowości bojowej.
  3. Oświadczyć wszem i wobec, że każda próba militarnej ingerencji w integralność terytorialną Monderii uznana zostanie za inwazję na kontynent Orientycki i spotka się ze zdecydowaną, nieubłaganą i niszczącą odpowiedzią Armii i Floty.

Wzywamy też niniejszym wszystkie państwa kontynentu do pójścia w nasze ślady i stworzenia jednolitego, żelaznego frontu obronnego przeciwko witasydzkim agresorom.

image

4 August 1918 im Hofburgpalast Wien
Xavery Franciszek Edler Kłopocki
image
Regent Monarchii Austro–Węgierskiej

Tym samym poruczam wykonanie rozkazu mobilizacyjnego Ministrowi Wojny JCKM oraz Szefowi Sztabu Generalnego C.i K. Sił Zbrojnych, a także Ministrowi Spraw Zagranicznych JCKM przekazanie naszej odezwy wszystkim krajom kontynentu.
Powiadomieniem ambasadorów zajmę się osobiście.


  1. Deklaracja Niepodległości Królestwa Monderii ↩︎


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Przyjmuje do wykonania.


(Franciszek Leopold) #3

Danke schoen, herr General, Fußmarsch bitte.


(Wiktor Toghon at Atera) #4

Ja również przyjmuje misję.
Pakuję walizkę i ruszam głosić prawdę.


(Franciszek Leopold) #5

Widzę że są już pierwsze efekty w społeczności międzynarodowej, oto orędzie Prezydenta Bialenii w tej samej sprawie:

https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-9690.html

Szanowni Obywatele,

obserwując ostatnie wydarzenia w Królestwie Elderlandu, a dokładniej wystosowanie przez Księstwo Monderii Deklaracji Niepodległości, z pełną świadomością pragnę oświadczyć, że Księstwo Monderii otrzymuje pełne poparcie w swoich działaniach, od rządu Republiki oraz wsparcie militarne w wypadku agresji na Księstwo. Jednocześnie pragnę jasno i stanowczo wyrazić, iż Hewret von Thorn jest uznawany przez Republikę Bialeńską za legalnego władcę. Poniżej przedstawiam w punktach co postanawiam:

  1. Republika Bialeńska gwarantuje niepodległość Księstwu Monderii.

  2. Każdy atak na Księstwo Monderii oznacza zaatakowanie Republiki Bialeńskiej.

  3. Rząd i Obywatele Republiki uznają legalność władzy Hewreta von Throna.

  4. Rząd Republiki Bialeńskiej postanawia udzielić pełnego wsparcia dyplomatycznego dla Księstwa Monderii.

  5. Rząd Republiki Bialeńskiej stanowczo potępia wszelkie groźby i wyzwiska kierowane w stronę Księstwa Monderii i Hewreta von Thorna.

/-/ Jan Lubomirski-Dostojewski


(Otto von Dubrovnik) #6


(Hans von Eichenblatt) #7

Oficjalne oświadczenie Suderlandzkiego KRSZ w sprawie secesjii Księstwa Monderii.