Odrodzenie Księstwa Styrii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Drugiego maja do Gracu powrócił Henryk von Groc, dawny oficer sztabu 6 dywizji cesarsko-królewskiej Armii. Groc znał to miasto i niemal każdą jego ulicę z czasów gdy pełnił tu służbę. Teraz jednak wszystko wydawało się być tak odległe, ze prawie obce. Wiedział że na obszarze Austro -Węgier odradzają cie struktury państwa dlatego pełen nadziei przybył do Styrii, a tu nic się nie dzieje. Pomyślał - czas to zmienić i przywrócić temu miastu dawny blask. Z dawnych czasów miał w mieście wielu znajomych, ruszył wiec z wizyta do kilki starych oficerów z propozycja ustanowienia władz lokalnych i odrodzenia Księstwa Styrii. W niecałe trzy godziny zebrał grono chętnych do działanie.

Wspólnie uradzili, że potrzebny jest autorytet, który poprze ta akcję i pociągnie ludzi za sobą. Takim człowiekiem był bez wątpienia generał von Sztoff, dawny dowódca III Korpusu, radca dworu, powszechnie znany i szanowany w całej Styrii. Gromadnie wiec ruszyli do pałacyku na przedmieściach miasta gdzie generał rezydował, by przedstawić mu swoja propozycję.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Przybycie oficerów zaskoczyło generała von Sztoffa, ale i uradowało. Widać serce starego wojaka tęskniło do widoku żołnierzy którymi zawsze był otoczony. Po powitaniu von Groc przedstawił cel wizyty i zamierzenia wszystkich przybyłych. Staremu generałowi błysnęły oczy, ale po chwili zastanowienia oświadczył, iż wiek i choroby które go trawią już nie pozwalają mu na czynny udział w odbudowie Księstwa. Widząc jednak nasz zapał jest gotów przekazać władze nad miastem i dowództwo nad dawnym III korpusem temu z oficerów, który weźmie na barki ten ciężar. Uradzono, że niezbędnym posunięciem jest odtworzenie wojska i ustanowienie namiestnika księstwa, który w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości będzie sprawował władzę w Styrii. Na urząd ten von Sztoff zaproponował moja osobę. Propozycja ta spotkała się z aplauzem wszystkich zebranych. Tak oto odpowiedzialność za Styrię spoczęła w moich rekach. Wszyscy ruszyli na rynek, by ogłosić mieszkańcom miasta podjęte decyzje o odrodzeniu Księstwa. Grupa żołnierzy maszerujących do centrum miasta wzbudziła sensacje, bo już dawno nikt takich scen nie widział. Im było bliżej rynku tym tłum towarzyszący wojskowym był większy. Gdy wszyscy dotarli pod ratusz, generał von Sztoff odczytał przygotowana proklamację Odrodzenia Księstwa Styrii.

Gdy skończył ciszę przerwały wiwaty i powszechna radość. Ludzie zaczęli wywieszać w oknach biało-zielone flagi księstwa i flagi Monarchii Austro-Węgier.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Już pod wieczór na murach miasta ukazały się obwieszczenia wzywające do powrotu urzędników do pracy, a żołnierzy do tworzenia oddziałów wojskowych chroniących terytorium Księstwa. Zaś nad zamkiem Schlossberg górującym nad miastem wywieszono flagę Austro-Węgier na znak jedności Księstwa Styrii z Monarchią.


(Borys Targersdorf) #4

Ekscelencjo życzę dużo owocnej pracy.


(Andrew von Lichtenstein) #5

Ja też życzę szczęścia. Mam nadzieję że nawiążemy współpracę.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Witam. Cieszy mnie panów przybycie do Gracu. Tu jak widać wszystko jest jeszcze w rozsypce, ale niebawem przywrócimy blask i miastu i księstwu całemu. Dlatego i ja pokładam nadzieje, że już niebawem pojawią się możliwości do nawiązania współpracy.

Noc całą mieszkańcy Gracu świętowali ogłoszenie proklamacji o odrodzeniu księstwa. Wieść ta zaczęła się rozchodzić po całym terytorium Styrii i wszędzie była przyjmowana entuzjastycznie. Niestety radość tą zakłócały akty agresji i zwykłych bandyckich wystąpień przeciw odradzającym się strukturom władzy. Sprawcami tych zajść byli ludzie korzystający dotąd z chaosu, którzy stworzyli enklawy nad którymi sprawowali kontrolę. Teraz najwidoczniej postanowili wystąpić przeciw odrodzeniu Księstwa, w którym zobaczyli zagrożenie dla swych interesów. Próbując wymusić posłuch brutalnie pobili kilkanaście osób. To sprowokowało odwet miejscowej ludności która nie chcąc dać się sterroryzować chwyciła za broń. Polała się krew i nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Taka sytuacja miała miejsce w Leoben, Pettau, Voitsbergu, Kreiglach, Hartbegu i wielu innych mniejszych miejscowościach. Około południa większość ognisk zapalnych została już zgaszona. Mieszkańcy z bronią w ręku wyparli buntowników i przejęli kontrolę nad miastami. Gorzej sytuacja przedstawia się po wsiach. Tu nadal bywa niebezpiecznie i wiele miejscowości zostało opanowanych przez buntowników. Ludność nie poradziła sobie z uzbrojonymi bandytami i jedynie wojsko będzie w stanie przywrócić porządek.

Obrońcy Leoben


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Na wezwanie Namiestnika Księstwa do urzędów administracji powrócili dani pracownicy. Wiele osób zgłasza się również do pomocy w przywracaniu należytego funkcjonowanie gospodarki księstwa. Coraz więcej dawnych żołnierzy III Korpusu wyciąga z szaf swoje mundury oraz broń, która tak długo była skrywana i zgłasza się do punktów werbunkowych na terenie całej Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Dzisiaj na Zamku Eggenberg ulokowano siedzibę Namiestnika Księstwa Styrii. Przed zamkiem wystawiono warty wojskowe.


(Borys Targersdorf) #9

Widzę, że przemysł w Styrii powstaje. Kibicuję. Powodzenia.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Dzisiaj zakończono formowanie 11 Brygady Kawalerii. Przeglądu oddziałów brygady dokonał osobiście namiestnik Księstwa Styrii.

Zaraz po zakończeniu ceremonii brygada rusza do walki z bandami terroryzującymi mieszkańców na obszarze księstwa.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Oddziały wojska które dotarły do miejscowości opanowanych przez rabusiów i zwykłe bandy, szybko zostały opanowane i przywrócono tam porządek. Schwytanych z bronię w reku rozstrzelano za terror na miejscowej ludności i wystąpienie przeciw władzom Księstwa.

Tymczasem do Grazu dotarła delegacja obywateli Karyntii z burmistrzem Klagenfurtu na czele, przynosząc petycję względem objęcia Karyntii opieką przez Księstwo Styrii i ukrucenia bezprawia jakie dotyka mieszkańców tej krainy ze strony różnych samozwańczych dyktatorów wspieranych przez ich zbrojne oddziały. Namiestnik Styrii po wysłuchaniu przedstawicieli delegacji postanowił wysłać do Karyntii wojsko celem przywrócenia tam porządku.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

Dzisiaj zakończono organizację 12 brygady piechoty i zgodnie z wydanym rozporządzeniem i rozkazami brygada ruszyła do Karyntii aby przywrócić na obszarze tego kraju porządek prawny.

12 brygada rusza do Karyntii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

Żołnierze 12 brygady piechoty wkraczają do Klagenfurtu serdecznie witani przez mieszkańców Karyntii. W mieście panuje spokój, niestety w miejscowościach położonych w zachodniej części kraju sytuacja jest zgoła odmienna. Ludzie z tamtych terenów uchodzą obawiając się o swoje życie, bowiem zachodnią Karyntię opanowali rebelianci.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

Rankiem 12 brygada piechoty ruszyła z Klagenfurtu na zachód w stronę Villach. Niestety już koło południa wojska nasze napotkały zbrojny opór co zmusiło żołnierzy brygady do podjęcia walki.

Oddziały rebeliantów okazały się liczniejsze niż przypuszczano i dość dobrze uzbrojone wiec początkowa potyczka przerodziła się w prawdziwa bitwę. Szturm 47 pułku piechoty rozbił pozycje wroga i zmusił rebeliantów do odwroty. Brygada po niemal dwugodzinnej bitwie ruszyła dalej.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

Oddziały 12 brygady piechoty dziś rano wkroczyły do Villach. Niestety, rebelianci przed wycofaniem się zdążyli miasto ograbić. Wielu mieszkańców broniac swego dobytku zostało zabitych. Stad wejście żołnierzy brygady do miasta zostało przyjęte przez jego mieszkańców jak wybawienie.


(Borys Targersdorf) #16

Mojej Biuro Ewidencji donosi o pojawieniu się na północ od Zagrzebia niezidentyfikowanych oddziałów zbrojnych. Pan prawa flanka może być zagrożona.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

Ekscelencjo dziękuję za informację. :slight_smile: W Klagenfurcie zgodnie z rozkazami rozpoczęto formowanie 3 brygady Kawalerii. Do miasta napływają liczni ochotnicy oraz dawni żołnierze oddziałów jazdy w wojskach Austro-Węgier. Jako doświadczeni żołnierze będą stanowić trzon odtwarzanej brygady. Pierwsze dwa szwadrony 6 pułku huzarów już weszły do służby patrolując rejony działań operacyjnych oddziałów piechoty.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

Około południa 11 brygada piechoty dotarła do miasta Spittal nie napotykając oporu ze strony rebeliantów. We wsiach przez które szła brygada, żołnierze byli przyjmowani w lękiem, bowiem wiele złego zaznali ze strony oddziałów rebelianckich. Jednak gdy ludzie ci przekonali się, że nasze wojsko nie niesie ze sobą rabunków i gwałtów okazywali wielką gościnność i serdeczność, dzieląc się z żołnierzami żywnością której sami za wiele nie mieli. Dzięki miejscowym udało sie też uzyskać wiele cennych informacji o ruchach i położeniu oddziałów rebelianckich.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #19

Tymczasem na pozycje 12 brygady piechoty pod Villach uderzyły oddziały rebeliantów które opuściły miasto poprzedniego dnia. Natarcie to zostało przez nas krwawo odparte. Rebelianci przywitani przez karabiny maszynowe ponieśli ogromne straty i wycofali się w popłochu w stronę miasto Hermagon. Nasze wojska ruszyły za uchodzącymi rebeliantami. Wielu rannych nie było w stanie uciekać i zostali wzięci do niewoli.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #20

Po opuszczeniu miasto Spittal 11 brygada piechoty pomaszerowała w kierunku zachodnim i pod wieczór nie napotykając oporu stanęła na granicy z Książęcym Hrabstwem Tyrolu.