Opróżnienie tronu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Od rana na ulice Wiednia wyszły tłumy mieszkańców którzy maja dość destabilizacji i rozkładu Monarchii. Jego Cesarskiej Mości Franciszka Józefa II nikt nie widział do 4 miesięcy. Jego Ekscelencji Regenta Kłopockiego nie ma w Austro-Węgrzech od miesiąca. Po mieście krążą opowieści że JCiKM po długiej i ciężkiej chorobie zmarł a informacje o tym tragicznym wydarzeniu zatajono przed obywatelami. Natomiast Regent uciekł za granicę, bo nie udało mu się powołać rządu. Z tej racji nie funkcjonuje również Rada Państwa, a Monarchia pogrążyła się w totalnym chaosie. Nikt nie wie czy to prawda, ale niezaprzeczalnym faktem jest co zgodnie z postanowieniami art. 26. Ugody nastąpiło opróżnienie tronu.

Niestety nie ma kto tego ogłosić, bo żaden z konstytucyjnych organów państwa nie funkcjonuje.

Austrię i Wiedeń opuścił również namiestnik i burmistrz Wiednia Leszek van der Fress, który zapragnął korony Bośni i Hercegowiny i w Sarajewie koronował się jako Tomisław II. W tej sytuacji mieszkańcy Arcyksięstwa Austrii i Cesarskiego Miasta Wiednia postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wysłać do Grazu delegację z zaproszeniem na tron cesarski Karola I.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Tuż przed południem powołano straż obywatelską dla utrzymania porządki. Uradzono również powołanie Zgromadzenia Narodowego jako suwerenny organ władzy Arcyksięstwa Austrii. Wiecujący wybrali z pośród siebie najbardziej światłych obywateli jako przedstawicieli do Zgromadzenia. Na potrzeby obrad został zajęty Ballhausplatz.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #3

Do Admirała Von Lichtesteina przybyli oficerowie łącznikowi z dowództw wszystkich Korpusów. Jako najstarszemu stopniem w czynnej służbie wszyscy dowódcy podporządkowali się.
Na całym terenie Monarchi została ogłoszony stan wyjątkowy. Wojsko wyszło z koszar.
W Wiedniu oddziały II Korpusu przygotowały ważniejsze obiekty do obrony. Do Wiednia wyruszyly trzy korpusy.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

W nocy dowódca II Korpusu i trzech innych oficerów sztabu zostało aresztowanych za odmowę podporzadkowanie się powołanym władzom Arcyksięstwa Austrii przez kadrę oficerską korpusu, a dowództwo nad korpusem przejął Feldmarschalleutnant arcyksiążę Peter Ferdinand, dotychczasowy dowódca 25 dywizji. Oficerowie i żołnierze II Korpusu uznali zwierzchność Zgromadzenia Narodowego Arcyksięstwa Austrii.

Tymczasem nad ranem Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Akt Przekazania Korony Cesarza Austrii i zwierzchnictwo nad Arcyksięstwem JKM Karolowi I. Tuż po godzinie 10 przed na głównym palcu Wiednia nastąpiło uroczyste odczytanie uchwalonej decyzji, co spotkało się z owacyjnym przyjęciem i pełnym poparciem mieszkańców miasta.

Tuż po tej uroczystości wyłoniona delegacja wyruszyła pociągiem do Grazu by przekazać Jego Wysokości Karolowi I decyzję Zgromadzenia Narodowego oraz cesarskie insygnia władzy.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

Trzy korpusy nadal posuwają się w stronę Wiednia. Podczas marszu zostają rozbrajane samozwańcze Straże Obywatelskie, przywódcy zostają zatrzymani.
Na rozkaz Admirała von Lichtenstaina Korpus Lwowski wyruszył pociągami w stronę Wiednia

Wszyscy czekają na ustalenia pomiędzy gen. Henrykiem von Groc Hryniewicz, a adm. von Lichtestain


(Tomisław II) #6

Na własne życzenie tak doprowadziliście do sytuacji, gdy nie macie władcy. Czułem z daleka, że Austro - Węgry z taką głową jak Franciszek Józef II i regentem jak Kłopocki to upadną. Mogę wyciągnąć rękę do Austro - Węgier i objąć tron wiedeńsko - budapesztański jeżeli chcą inni. Jestem twarzą rozpoznawalną w mikronautycznym świecie. Mam doświadczenie polityczne. Byłem władcą Prus, Niemiec i Obojga Sycylii. Jako władca będę często aktywny i apolityczny, co pomoże powstać Austro - Wegrom z kolan.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #7

Proszę wybaczyć były Panie Burmistrzu, ani ja, ani podlegli mi ludzie nie podporządkują się Panu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Panie Admirale, nie ma pan żadnych uprawnień by dowodzić całością wojsk lądowych. Nigdzie nie znalazłem takiej nominacji która uprawnia do wydawania przez pana rozkazów wszystkimi korpusom. Chciałem też zaznaczyć że nie będę tu prowadził żadnej wojny narracyjnej. Chciałem tylko stworzyć możliwość Ustanowienia cesarstwa i przeniesienia się wszystkich na inne forum. Jeśli nie chce pan skorzystać z tej możliwości, trudno. Na siłę nikogo nie będę przekonywał by zakończyć reanimację trupa i budować Cesarstwo Austrii po rozpadzie Austro-Węgier w roku 1918.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #9

Z OSTANIEJ CHWILI

Admirał von Lichtenstain dostał list od Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Franciszek Józef II, że rezygnuje z tronu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Oddziały II Korpusu nie podejmują walki z wojskami prowadzonymi na Wiedeń przez admirała Andrewa von Lichtensteina, ale na próby zajmowania terytorium Arcyksięstwa Austrii (Dolnej Austrii) oraz rozbrajania swoich pododdziałów odpowiadają ogniem.


(Tomisław II) #11

Mam propozycje nie do odrzucenia:

Duża autonomia krajów koronnych MAW.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #12

Na rozkaz Admirała von Lichtenstain wszystkie oddziały mają wrócić do koszar i podporządkować się Cesarzowi Karolowi I


(Tomisław II) #13

Kim jest cesarz Karol I?


(Borys Targersdorf) #14

Andrzeju, opublikujesz ten list?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #15

Wybacz nie zostałem upoważniony, ale daje słowo honoru


(Borys Targersdorf) #16

Wierzę, ale chowając list Starego Pierdoły do szuflady dajesz pożywkę wszelakim wrogom czy durniom pokroju Leszka Za Wszelką Cenę Chcę Zostać Cesarzem.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #17

Ekscelencjo
Napisze co JCKM Franciszka Józefa II czy mogę go opublikować

A byłym Burmistrzem Wiednia, nie przejmuję się. Raczej zastanawiam się co zrobi Książe Podbrzeża oraz Namiestnik Dalmacji
Masz z nimi kontakt ?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #18

Nie widzę przeszkód.

.

Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

Od: Andrzej Chojnacki
Wysłano: piątek, 13 lipca 2018 18:59
Do: Mateusz Lisiewicz
Temat: Re: Bardzo Pilne

Wasza Cesarsko Królewska Mość

Przepraszam, że znowu marudze

Czy mogę opublikować ten list na forum. Ludzie chcą znać decyzję WCKM z

pierwszej ręki

pozdrawiam

von Lichtenstain

W dniu 2018-07-12 o 14:10, Mateusz Lisiewicz pisze:

Ekscelencjo,

Dziękuję za Pańskie zainteresowanie i wsparcie. Kilkakrotnie już

odzyskiwałem i traciłem tron, a czasu mam coraz mniej, tak samo jak

chęci. Okres w moim życiu, kiedy mogłem poświęcić się mikronacjom,

minął bezpowrotnie i byłoby nieuczciwe, gdybym po kolejnej nieudanej

próbie robił to jeszcze raz. Mam nadzieję, że Monarchii trafi się

lepszy władca. Władca, który ma czas i chęć w takim stopniu, jak ja 13

lat temu.

Łączę wyrazy szacunku,

Franz Josef von Habsburg


(Henryk von Groc Hrychowicz) #19

W tej sytuacji jeszcze raz ponawiam propozycję skierowaną do namiestnika Heer Wiktora Toghona at Atera o przyłączenie Księstwa Pobrzeża do Konserwacja forum / CESARSTWO


(Wiktor Toghon) #20

Przestałem tu zaglądać gdy co druga aktywna osoba na forum ogłosiła się Cesarzem. Ze zwykłej ludzkiej troski o własne zdrowie psychiczne.

Jednak nie martwcie się, każdy wróg Pobrzeża zostanie ukarany.