Ordre de Bataille Sił Zbrojnych krajów Koronny św. Wacława


(Borys Targersdorf) #1

Ordre de Bataille Sił Zbrojnych Krajów Koronnych.

I Sztab Generalny

 • szef sztabu generalnego,
 • wydział I operacyjny,
 • wdział II personalny.
 • wydział III biuro ewidencyjne,
 • wydział IV kwatermistrzostwo.

II 1. 2. Rezerwowy Korpus Piechoty. - sztab korpusu.

 1. Wojskowy Korpus Porządkowy - I batalion pełni funkcje gwardii przybocznej Prezydenta Rządu Tymczasowego. -II batalion ( Brno ), -III batalion (Ołomuniec) -IV batalion ( Opawa).

 2. Landsturm. -16 batalionów kadrowych.

 3. Dywizjon pociągów pancernych.

  • pociąg pancerny " Karol"
  • pociąg pancerny " Olga".
 4. Służby medyczne.