Otwarcie


(Wiktor Maretzky) #1

Niniejszym otwieram ogólnonarodowe obrady dotyczące przyszłości naszej Monarchii, a także rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy krajami ziem post-habsburskich na drodze pokojowej.


(Wiktor Maretzky) #2

Może zaczniemy od najprostszych rzeczy. Jakie miasto proponujecie obrać na siedzibę Rady?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #3

Propnuje Wideń, a jeżeli są jakieś problemy techniczne to Budapeszt


(Wiktor Toghon) #4

Popieram


(Thimoteus ik Hohentsolern) #5

Proponuje Budapeszt, ja znam burmistrza Wiednia i on odrazu będzie po koronne i władze lecieć :confused:


(Borys Targersdorf) #6

niech leci :smiley:
ja proponuję Preszburg, z Preszburga będzie wiodła droga do Wiednia z każdym dniem obrad. :smiley:


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #7

Preszburg leży w połowie drogi miedzy Wiedniem, a Budapesztem. Jest tam piękny zamek przebudowany przez Habsburgów.
Czy Książe Słowacji nas przyjmie
Ale osobiście nadal wolałbym Wiedeń


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Nie wiem jak Panowie to widzą, mnie się zdaje że władze “centralne” powinny urzędować w stolicy monarchii - Wiedniu. Niemniej decyzja powinna pozostać w rekach Rady, pod przewodnictwem której będą toczyć się obrady.


(Moritz von Oranien-Nassau) #9

Ja też jestem tego zdania.


(Thimoteus ik Hohentsolern) #10

A czy pan wie że podczas trwania realnej MAW były dwie stolice? Ja nawet do Wiednia bym się przychylił, ale chodzi o to że ja znam Herr Fryssau i jegomość ten po władze się rwie :wink:


(Moritz von Oranien-Nassau) #11

A co to ma do rzeczy nawet w Budapeszcie ma takie same szanse na koronę.


(Thimoteus ik Hohentsolern) #12

Chodzi mi o to że Herr Fryssau może ubzdurać sobie że skoro obrady są w jego mieście to on nad nimi sprawuje porządek. Ale popieram nadal by obrady były we wiedniu


(Moritz von Oranien-Nassau) #13

Obrady są pod przewodnictwem Rady nie pana Fryssau.


(Borys Targersdorf) #14

Panowi stop. Proszę dać mi 10 min. tylko sprowadzę swoich weteranów na salę obrad :smiling_imp: … żartowałem. Panowie 10 min.


(Borys Targersdorf) #15

[quote]*Regulamin obrad Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich.
Rozdział I
Przepisy ogólne dotyczące obrad Tymczasowa Rada Krajów Naddunajskich zwaną dalej Radą,

 1. Miejscem posiedzeń Rady jest stołeczne cesarsko- królewskie miasto Wiedeń.
 2. Prawo do udziału w obradach mają głowy państw lub pierwsi ministrowie państw leżących na tzw. Terytoriach Powierniczych.
 3. NA czele Rady stoi Przewodniczący wybierany, zwykłą większością głosów, spośród osób wymienionych w Rozdziale I pkt. 2.
  Rozdział II
  Dotyczący obowiązków Przewodniczącego Rady.
  1, Przewodniczący wybierany jest na okres 3 m-cy.
 4. Na dwa tygodnie przed upływem kadencji Przewodniczący zarządza głosowanie nad wyborem swego następcy.
 5. Obowiązkiem Przewodniczącego jest
 • pilnowanie porządku obrad,
  -przyjmowanie wniosków i umieszczanie ich w prządku obrad.
 1. Przewodniczący ma prawo mianować dwóch Wiceprzewodniczących, którzy podczas Jego nieobecności przewodzą obradom.
 2. Kadencja Wiceprzewodniczącego wygasa z kadencją Przewodniczącego Rady. *[/quote]

niedoskonały ten regulamin ale pisany ad hoc, i pozwoli ruszyć z pracą.


(Moritz von Oranien-Nassau) #16

Już myślałem że będziemy tu mieli 18 brumaire. :laughing:


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

Regulamin ma moje poparcie, bo w obecnej chwili te regulacje wydają się wystarczające by ruszyć z obradami.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #18

Regulamin popieram


(Moritz von Oranien-Nassau) #19

Nie zgłaszam zastrzeżeń.


(Wiktor Maretzky) #20

Popieram. Na początek może być.
Chociaż Budapest może czuć się niejako pokrzywdzony zepchnięciem na margines wielkiej polityki…