Pierwsza sesja Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich


(Borys Targersdorf) #1
  • Praga .10 maja. od ranna Prezydent Rządu Tymczasowego Krajów Koronnych w asyście kompanii honorowej witał delegatów na I sesję Rady Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich.
    Stolica Królestwa Czech dawno juz nie widziały tylu znakomitych gości. Zaroiło się książąt, regentów, namiestników. Wśród fraków wyróżniały sie mundury żołnierzy, którzy jeszcze nie dawno walczyli pod Lwowem i Salzburgiem. Restauracje, piwiarnie i cukiernie zapełniły się obywatelami z całych Terytorium Powierniczych, którzy na bieżąco chcieli śledzić przebieg obrad. “Monarchia!!!” “Republika!!!” unosiło sie nad stolikami a dobre czeskie piwo i wyśmienita beherovka jeszcze wzmagały poziom dyskusji.
    W całym mieście orkiestry pułkowe dawały koncert. same zaś obrady toczyć się będą w budynku Teatru Wielkiego. *

Panowie
Witam wszystkich na I Sesji Tymczasowej Rady Krajów Koronnych.
Miałem nadzieję,że na samym początku zajmiemy się bublem nazwanym szumie **Regulaminem ** ale czas nagli.
Chodzi mi o pkt. który mówi

wyklucza to z obrad Pana Kłopockiego( który swojej domeny nie posiada ) dlatego jeżeli sam zainteresowany się zgodzi, a oporu wśród delegatów nie będzie to powierzę mu funkcję racy prawnego przy Przewodniczącym Rady z prawem głosu w obradach. Głosu jak najbardziej rozsądnego.
**Proszę też pamiętać że Rada Tymczasowa nie ma podstaw prawnych do uchwalania ustaw jesteśmy raczej głosem doraczym ale głosem ważnym. **

Proszę Pana von Groca aby przedłożył listę tematów na którymi Rada będzie pracowała.


Otwarcie
Dzień dobry
(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Panie Przewodniczący, Panowie
Sadziłem, że spotykamy się tutaj w takim reprezentatywnym gronie by wypracować konkretne rozwiązania, a nie podyskutować sobie jako organ doradczy. Wiec na początek przydało by się określić status i uprawnienia Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich. Regulamin tego nie określa, Rada Nadzwyczajna tego tez dotąd nie określiła.

W trakcie debaty wskazano tematy, które powinniśmy poddać pod obrad. Po wykluczeniu tych, które leżą w kompetencjach Rady Nadzwyczajnej porządek obrad obejmuje:

  • Ustanowienia prawa bankowego i uruchomieniu banku.
  • Ustanowienie zasad działania gospodarki.
  • Określenie statusu Państw Naddunajskich względem Monarchii Austro-Węgier

Jeśli ktoś z panów pragnie uzupełnić porządek obrad, proszę uczynić to teraz.


(Wiktor Toghon) #3

Potwierdzam przybycie i również witam Szanownych Panów.

Sadzę że lista tematów jest wystarczając, są to sprawy pilne którymi należy się zająć od razu, cała reszta (jak np. wybór monarchy) może poczekać. Nie ma co przeładowywać programu i przeciągać sesji.

PS: piękna jest Praga o tej porze roku.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

Ja również potwierdzam przybycie.
Witam Panów


(Thimoteus ik Hohentsolern) #5

Do Pragi konno przyjechał pewien młodzienieć z Eskortą 10 strzelców konnych, kiedy wjechali do miasta kilku strażników miejskich postanowiło zaczepić konwój.
-Ej wy, kim jesteście?
-My z Budapesztu jesteśmy.
-Nie chodzi mi z skąd, ale kim?
-Tymoteusz von Hohenzollern, Gubernator Królestwa Węgier. Na obrady przyjechałem.
-To się kłaniam Ekselencji, ale czy można spytać, dlaczego konno? Nie za długo się jeździ z stąd do Budapesztu?
-Może długo, ale za to są wrażenia. Gubernator przy tym się uśmiechnął. Po czym odjechał.

Taką krótką narracją potwierdzam moje przybycie do Pragi :slight_smile:


(Borys Targersdorf) #6

[quote=“Henryk von Groc”]

my wypracujemy a Rada wprowadzi dekretem w życie.
Panowie pkt. pierwszy:
**

  • Ustanowienia prawa bankowego i uruchomieniu banku.**

(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Herr Kłopocki zapowiada rychłe uruchomienie banku na skrypcie, zatem może powinniśmy się wstrzymać z uruchomieniem banku na forum, tym bardziej że i forum ma być przeniesione, a nie ma żadnej pewności iż zawartość obecnego forum uda się przenieść w całości na nowy serwer. W tym układzie prosił bym pana przewodniczącego o przejście do drugiego punktu obrad - opracowania zasad funkcjonowania gospodarki.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #8

"a nie ma żadnej pewności iż zawartość obecnego forum uda się przenieść w całości na nowy serwer. "

Przepraszam, czy to znaczy, że wszystkie nasze wypowiedzi mamy zachować w kopiach


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Też się nad tym zastanawiam, ale w tej sprawie powinien się wypowiedzieć ktoś, kto przygotowuje przeniesienie na inny serwer. Ja ze swojej strony mogę jedynie dopełnić zobowiązanie jakie złożyłem względem przedstawienia uwarunkowań założenia banku na forum, bowiem powstanie tego na skrypcie też nie jest określone terminem.

Bank na forum
Technicznie będzie to wymagało utworzenia na forum działu “Bank”, a w nim poddziału “konta bankowe”.

Zasada działanie
Każdy obywatel albo instytucja będzie miał możliwość założenia konta bankowego zgłaszając ten fakt w “dyrekcji banku”. Po otwarciu konta każdy ma możliwość dysponowania zgromadzonymi na koncie środkami finansowymi poprzez wydawanie w “kasie banku” dyspozycji wpłat i wypłat. Wszystkie operacje finansowe na kontach dokonuje prezes banku lub minister skarby (zależy kto dostanie uprawnienia do ich obsługi). Właściciele kont nie maja możliwości ingerencji w zapisy konta. Samo konto bankowe jest podzielone na dwie części: 1) obejmuje przychody (z majątków, fabryk i przynależnych wynagrodzeń). 2) wydatki wynikłe ze zobowiązań względem państwa innych osób fizycznych lub wydatków własnych). Rozliczenia kont bankowych są dokonywane do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. do 5 stycznia za miesiąc grudzień).

Niestety wadą banku na forum jest fakt, iż wszystkie rozliczenia kont odbywają się na “piechotę”. Żaden skrypt ami system nie rozliczy kont i trzeba to fizycznie zrobić. Dlatego by taki bank dobrze działał potrzebna jest sumienna osoba, która będzie się wywiązywać z obowiązków prowadzenia banku.


(Borys Targersdorf) #10

Panowie
Zatem poczekamy na rozwój wypadków.

[quote=“Henryk von Groc”]

Niestety wadą banku na forum jest fakt, iż wszystkie rozliczenia kont odbywają się na “piechotę”. Żaden skrypt ami system nie rozliczy kont i trzeba to fizycznie zrobić. Dlatego by taki bank dobrze działał potrzebna jest sumienna osoba, która będzie się wywiązywać z obowiązków prowadzenia banku.[/quote]

W starej Ustawie Zasadniczej był zapis o powołaniu Gubernatora Banku.
Przechodzimy do punktu drugiego :
Ustanowienie zasad działania gospodarki. Oddaję Panom głos.


(Franciszek Leopold I) #11

Meine Herren!
Skrypt bankowy się pisze, powinien być gotów w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Za pozwoleniem Panów chciałbym także przedstawić projekt ustawy o banku centralnym, która regulować będzie jego działanie.
Oprócz tego pragnę z radością poinformować Panów, że jestem gotów do przeniesienia forum na nowy serwer i adres (proponuję dyskusje.austro-wegry.org ), z zachowaniem rzecz jasna całej dotychczasowej treści. Potrzebne mi tylko zielone światło od tego szacownego grona i dostęp administracyjny do obecnego forum.
Korzystając z okazji, pragnę też serdecznie podziękować wszystkim Panom za olbrzymi wysiłek który włożyliście, wszyscy razem i każdy z osobna, w odbudowę mojej umiłowanej v-ojczyzny!


(Borys Targersdorf) #12

Jako że idzie o przyszłość Monarchii odraczam dyskusje nad gospodarką. Proszę Panów delegatów o wyrażenie opinie odnośnie przeniesienia forum.
I tu tez proszę kierować wszystkie pytania do Pana Kłopockiego.


(Borys Targersdorf) #13

Ja jestem za przeprowadzką.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #14

Jestem za przeniesieniem
Czy da się przenieś wątki z teraźniejszego forum


(Franciszek Leopold I) #15

(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #16

Maine Herren
A nie lepiej adres austro-wegry.org
Mam nadzieję, że dzięki temu zrobimy mały kroczek do przodu


(Franciszek Leopold I) #17

Herr von Lichtenstein,
ten adres właśnie posiadam, natomiast chciałbym aby na nim działała strona www, więc logicznym adresem (subdomeną) dla samego forum będzie moim zdaniem dyskusje.austro-wegry.org


(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

[quote=“Xavery edler Kłopocki”]
Oprócz tego pragnę z radością poinformować Panów, że jestem gotów do przeniesienia forum na nowy serwer i adres z zachowaniem rzecz jasna całej dotychczasowej treści.[/quote]

Jeśli obecna treść forum zostanie zachowana, to nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jestem za.


(Borys Targersdorf) #19

[quote=“Xavery edler Kłopocki”]Meine Herren!
Potrzebne mi tylko zielone światło od tego szacownego grona i dostęp administracyjny do obecnego forum.[/quote]

Dostęp Pan już ma, a my wypowiemy się do soboty.


(Wiktor Maretzky) #20

Nadałem uprawnienia administratorskie. Nowe forum zapowiada się naprawdę obiecująco.