Pisma i informacje urzędowe


(Andrew von Lichtenstein) #1

K.u.K. Kriegsmarine Triest

Do Jego Ekscelencji Wiktora von Vihren Księcia Pobrzeża

Zwracam się z prośbą o spotkanie z Ekscelencją w Poli. Pragnę omówić naszą dalszą współpracę i współdziałanie K.u.K. Armee z K.u.K. Kriegsmarine Przepraszam, za tak szybki termin, ale nie ma czasu.

z poważaniem Andrew von Lichtenstein Kontradmirał


(Wiktor Toghon at Atera) #2

Zgadzam się na spotkanie, niebawem przybędę .


(Andrew von Lichtenstein) #3

KOMUNIKAT

W dniu 25 maja 1917 roku doszło w Trieście do spotkania Księcia Wiktora von Vihren z Kontradmirałem Andrew von Lichtenstein. Na spotkaniu omówiono palące problemy K.u.K. Kriegsmarine. Rozmowy, za zamkniętymi drzwiami, trwały ponad trzy godziny i przebiegały w przyjacielskiej atmosferze. Na spotkaniu ustalono :

 1. Cały teren, na którym znajdują się jednostki Marynarki Wojennej będzie wydzielony spod jurysdykcji Namiestnika Pobrzeża.
 2. Marynarze na przepustkach odpowiadają za swoje czyny przed żandarmerii wojskowej i sądami Korpusu Armijnego
 3. Jedzeniem, opierunkiem i wywozem nieczystości Marynarki Wojennej w Poli zajmować się będą służby podległe Namiestnikowi Pobrzeża.
 4. Wojska Korpusu Armijnego będą zabezpieczać zewnętrzną stronę terenu K.u.K. Kriegsmarine
 5. Jeżeli w szpitalach K.u.K. Kriegsmarine zabraknie miejsc, rannych i chorych można będzie ulokować w szpitalach wojskowych i cywilnych w Poli i innych miastach Pobrzeża.
 6. Nieuzgodnione sprawy Książe Wiktor von Vihren i kontradmirał Andrew von Lichtenstein będą rozwiązywać polubownie.

Podpisali Kontradmirałem Andrew von Lichtenstein.


(Wiktor Toghon at Atera) #4

/-/ Jej Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża Wiktor I, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, margrabia Istrii, pan Triestu.


(Borys Targersdorf) #5

Gratuluję,


(Andrew von Lichtenstein) #6

K.u.K. Kriegsmarine Triest

PRZETARG

Dowództwo K.u.K. Kriegsmarine poszukuję :

 1. Firm, które wydobędą wskazane wraki okrętów z dna Portu Wojennego w Poli, potną je na złom i wywiozą z terenów wojskowych
 2. Firm, które wywiozą złom z terenów Portu Wojennego w Poli, wyłączając złom z okrętów.

Aby złożyć ofertę muszą być spełnione warunki.

 1. Firma musi posiadać siedzibą na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego
 2. Firma musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne
 3. Firma musi otrzymać zgodę Namiestnictwa Pobrzeża na działalność na ich terenie
 4. Prace, które Firma będzie wykonywać, nie mogą zakłócać prac wykonywanych przez oficerów i żołnierzy K.u.K. Kriegsmarine

Wszystkie chętnych Firmy zapraszam do składania ofert

z poważaniem Andrew von Lichtenstein Kontradmirał

Triest 25.05.1917


(Xavery edler Kłopocki) #7

@Jacek_Ostrogski-Radz doskonała okazja dla galicyjskiego przemysłu!


(Jerzy III von Oranien-Nassau) #8

Mogę się zająć wywiezieniem złomu.


(Andrew von Lichtenstein) #9

Zlom jest wysokiej jakości. Po przeropieniu nedzie się nadawał na blachy do okrętów wojennych


(Jerzy III von Oranien-Nassau) #10

A gdzie będzie przerabiany?


(Andrew von Lichtenstein) #11

Ekscelencjo Z tego co wiem to huty są w Styrii i Czechach Nie wiem, które z nich będzie zainteresowana złomem


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

Huta w Treiben (Styria) przyjmie każdą ilość. Huta jest również godowa do dostaw stali najwyższej jakości do stoczni okrętowych. Jedyne ograniczenie to zdolności produkcyjne (140 tyś. ton).


(Andrew von Lichtenstein) #13

Film reklamowy o potędze K.u.K. Kriegsmarine


(Andrew von Lichtenstein) #14

K.u.K. Kriegsmarine Triest

DO WSZYSTKICH URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH

Dowództwo K.u.K. Kriegsmarine poszukuje map i planów pól minowych postawionych na Morzu Adriatyckich, a w szczególności w rejonie Poli. W archiwach K.u.K. Kriegsmarine, planów takich nie ma, ale może zostały przekazane do jakiegoś archiwum państwowego. Plany zaminowania bardzo by pomogły w rozminowywaniu akwenu morskiego

z poważaniem Andrew von Lichtenstein Kontradmirał

Triest 31.05.2017


(Andrew von Lichtenstein) #15

K.u.K. Kriegsmarine Triest

Do Księcia Wiktora von Vihren Dowódcy XVI Korpusu

Dowództwo K.u.K. Kriegsmarine zwraca się z prośbą o zabezpieczenie baz morskich w Dalmacji. Bazy znajdują się w : a. Lussino b. Szybenik W o dokoła Szybenika marynarze walczą z oddziałami rebeliantów. Wspomagani są przez artylerię okrętową

Porozumiałem się z dowódcą XIV Korpusu, który jeżeli zajdzie potrzeba, jest w stanie oddać do dyspozycji Ekscelencji 44 DPLdw., pod warunkiem, że szef Sztabu Generalnego wyrazi zgodę

z poważaniem Andrew von Lichtenstein Kontradmirał

Triest 08.06.2017


(Jerzy III von Oranien-Nassau) #16

Admirale, mogę wysłać korpus ekspedycyjny z Galicji.


(Andrew von Lichtenstein) #17

Wielmożny Panie Namiestniku Dziękuję za zainteresowanie Chętnie, ale proszę wszystko koordynować z szefem Sztabu i Księciem Pobrzeża, ja porty utrzymam, ale trzeba zrobić porządek z resztą terytoriów


(Jerzy III von Oranien-Nassau) #18

No więc jakie jest zdanie Sztabu?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #19

Do osłony baz morskich i portów wojennych zostaną powołane 4 pułki piechoty morskiej, które wejdą w skład marynarki wojennej i będą podległe panu admirałowi. Terytorium Dalmacji powinien oczyścić XVI Korpus pana von Vihrena. W razie potrzeby wsparcie udzieli XV Korpus stojący najbliżej.


(Andrew von Lichtenstein) #20

Herr Generall Bardzo dziękuję, zaraz je wykorzystam