Pociągi Pancerne w Bośni i Hercegowinie


(Tomasz Dostojewski) #1

Pociągi Pancerne wchodzą w skład XV Korpusu Armijnego .

Pociąg Pancerny Nr 1 “Miroslav Barbarez”

Teren działania :
Trasa Sarajewo - Banja Luka

Załoga : 51 osób

Organizacja pociągu pancernego

 • dowódca pociągu,
 • poczet dowódcy (a w nim: patrol sanitarny, sekcja łączności, sekcja ruchu, załoga zapasowa, tabor kolejowy),
 • drużyna gospodarcza,
 • dwa plutony ogniowe (każdy w składzie: dwa działony, 16 obsług ckm),
 • pluton wypadowy (a w nim: dwa patrole drogowo-minerskie, 4 obsługi ckm, drużyna strzelców),
 • pluton drezyn pancernych (dwa półplutony, tworzące dwa zespoły drezyn),
 • pluton techniczny w składzie: drużyna techniczna, (z patrolem telegraficzno-telefonicznym i załogą zapasową), -
 • tabor kolejowy, drużyna warsztatowa.

Skład ;
parowoz , 3 wagony bojowe,

Pancerz ; 10 - 20 mm,

Uzbrojenie :
2 armaty 75 mm wz. 02/26,
2 haubice 100 mm wz. 14/19A
16 ckm kal. 7.92 mm,

Pociąg Pancerny Nr 2 “Ahmed Pasza”

Teren działania :
Trasa Tuzla - Sarajewo - Mostar

Załoga : 51 osób

Organizacja pociągu pancernego

 • dowódca pociągu,
 • poczet dowódcy (a w nim: patrol sanitarny, sekcja łączności, sekcja ruchu, załoga zapasowa, tabor kolejowy),
 • drużyna gospodarcza,
 • dwa plutony ogniowe (każdy w składzie: dwa działony, 16 obsług ckm),
 • pluton wypadowy (a w nim: dwa patrole drogowo-minerskie, 4 obsługi ckm, drużyna strzelców),
 • pluton drezyn pancernych (dwa półplutony, tworzące dwa zespoły drezyn),
 • pluton techniczny w składzie: drużyna techniczna, (z patrolem telegraficzno-telefonicznym i załogą zapasową), -
 • tabor kolejowy, drużyna warsztatowa.

Skład ;
parowoz , 3 wagony bojowe,

Pancerz ; 10 - 20 mm,

Uzbrojenie :
2 armaty 75 mm wz. 02/26,
2 haubice 100 mm wz. 14/19A
16 ckm kal. 7.92 mm,