Postanowienie cesarskie i królewskie nr 1917/1 o nadaniu obywatelstwa austro-węgierskiego


(Franciszek Józef II) #1

FRANZ JOSEPH II.

My, z Bożej łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc., na podst. art. 25 ust. 10 Ugody w zw. z art. 76 ust. 1 Ugody

postanawiamy, co następuje:

  1. Nadać obywatelstwo austro-węgierskie następującym osobom:
  1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) FJ II, I. R.


Przywrócenie obywatelstw
(Franciszek Józef II) #2