Postanowienie cesarskie i królewskie nr 1917/2 o powołaniu Regenta i ogłoszeniu okresu nieobecności Monarchy


(Franz Joseph von Habsburg) #1
FRANZ JOSEPH II.
My, z Bożej łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc., na podst. art. 27 ust. 1 i 3 Ugody

postanawiamy, co następuje:

  1. Powołać Xaverego Kłopockiego (@FLI) na stanowisko Regenta.
  2. Ogłosić nieobecność, o której mowa w art. 27 ust. 3 Ugody, w okresie od 9 września 1917 (2017) r. do 2 października 1917 (2017) r. i powierzyć Regentowi wykonywanie obowiązków Monarchy w tym okresie, nie ograniczając zakresu tych obowiązków.
  3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) FJ II, I. R.


Ogłoszenie Regencji
(Franz Joseph von Habsburg) #2