Postanowienie cesarskie i królewskie nr 1917/4 o zmianie terminów wyborów do Rady Państwa


(Franciszek Józef II) #1

FRANZ JOSEPH II.

My, z Bożej łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc., na podst. art. 30 Ugody, w związku z awarią witryn Monarchii Austro-Węgierskiej

postanawiamy, co następuje:

  1. Zmienić termin wyborów do Rady Państwa, rozpisanych na mocy postanowienia c. i k. nr 2017/3 o zarządzeniu wyborów do Rady Państwa, na dzień 28 października 1917 (2017), od godziny :clock8: 8:00 do godziny :clock8: 20:00
  2. Przedłużyć czas zgłaszania kandydatur w wyborach, o których mowa w ust. 1, na okres do 27 października 1917 (2017).
  3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) FJ II, I. R., m.p.


(Franciszek Józef II) #2