Postanowienie cesarskie i królewskie nr 1917/5 o powołaniu cesarskiego i królewskiego Rządu


(Franciszek Józef II) #1

FRANZ JOSEPH II.

My, z Bożej łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc., na podst. art. 48 ust. 1 Ugody

postanawiamy, co następuje:

  1. Powołać Nasz Rząd w składzie:
  • Prezydent Ministrów: Henryk von Groc-Hrychowicz (@Groc),
  • Minister Spraw Wewnętrznych: Henryk von Groc-Hrychowicz (@Groc),
  • Minister Spraw Zagranicznych: Borys Targersdorf (@Borys_Targersdorf ),
  • Minister Gospodarki i Skarbu - Otto von Dubrovnik (@Otto)
  • Minister Wojny - Andrew von Lichtenstein (@Andrew_von_Lichtenst)
  • Minister Kultury - Wiktor von Vihren (@Wiktor_von_Vihren)
  1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) FJ II, I. R., m. p.

Rozpoczęcie obrad
(Franciszek Józef II) #2

Ten temat został automatycznie zamknięty po 60 minutach. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.