Postanowienie Regenta N° 1917/1 o powołaniu Gubernatora Węgier

węgry
gubernator
nominacja
regent
samorząd

(Xavery edler Kłopocki) #1

Postanowienie Regenta N° 1917/1 o powołaniu Gubernatora Węgier

image

W imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II

miłościwie nam panującego Cesarza Austrii, apostolskiego króla Węgier, etc., etc.,


Postanawiam z dniem dzisiejszym powołać na stanowisko Królewskiego Gubernatora Węgier pana Conrada von Bielendorf — @CvB na okres 60 dni.


W Lemberg, 11 września 1917r
/~/ Xavery Franciszek edler Kłopocki
Regent Monarchii Austro-Węgier