Postanowienie Regenta N° 1917/2

nominacja
chorwacja
regent
samorząd

(Franciszek Leopold I) #1

Postanowienie Regenta N° 1917/2 o powołaniu Gubernatora Węgier

image

W imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II

miłościwie nam panującego Cesarza Austrii, apostolskiego króla Węgier, etc., etc.,


Postanawiam z dniem dzisiejszym powołać na stanowisko Cesarsko-Królewskiego Namiestnika Chorwacji, Slawonii i Dalmacji pana Otto von Dubrovnik — @Otto na okres 60 dni.

W Lemberg, 11 września 1917r

/~/ Xavery Franciszek edler Kłopocki

Regent Monarchii Austro-Węgier