Powierzenie sformowania Rządu


(Franciszek Leopold) #1

Na podstawie art. 48 Ugody, jako pełniący obowiązki Monarchy, desygnuję herr @Wiktor_von_Vihren na Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, i zobowiązuję go do przedstawienia proponowanego składu Rządu.

Xavery edler Kłopocki
Regent Monarchii