Powołanie C. i K. Rządu


(Franciszek Leopold I) #1

Postanowienie

O powołaniu Cesarskiego i Królewskiego Rządu

image

Na

podstawie artykułu 48 Ugody powołuję Cesarski i Królewski Rząd w składzie:


Xavery Franciszek Ed[ler Kłopocki

image

Regent Monarchii Austro–Węgierskiej
austrianeagle2

(Franciszek Leopold I) #2

Wzywam powołanych do złożenia przysięgi.
Niech wystąpi @Wiktor_von_Vihren.


(Wiktor Toghon) #3

wychodzi na środek sali


(Franciszek Leopold I) #4

Proszę powtarzać za mną:

“Ja Wiktor Toghon et Atera obejmując urzędy Prezydenta Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem.”


(Wiktor Toghon) #5

Ja Wiktor Toghon et Atera obejmując urzędy Prezydenta Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem.


(Franciszek Leopold I) #6

Przysięgę przyjmuję, i gratuluję panu Prezydentowi.
Proszę o wystąpienie @Andrew_von_Lichtenst.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #7

[
Ja Andrew von Lichtenstain obejmując urzędy Ministra Wojny przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem


(Franciszek Leopold I) #8

Dziękuję panie Ministrze, gratuluję zaprzysiężenia.
Proszę o wystąpienie @Otto


(Otto von Dubrovnik) #9

Ja, Otto von Dubrovnik, obejmując urząd Ministra Propagandy i Narracji, przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem.


(Franciszek Leopold I) #10

Dziękuję panie Ministrze, gratuluję zaprzysiężenia.

Tym samym Cesarski i Królewski Rząd został zaprzysiężony.
Zgodnie z art. 48 Ugody w ciągu 7 dni przedstawię Radzie Państwa jego program, wraz z wnioskiem o votum zaufania.

Życzę Panom serdecznie owocnej pracy i wielu sukcesów.