Powołanie Rządu


(Franciszek Józef II) #1

Ponieważ mamy już Rząd, proszę członków @KuK-Regierung o składanie przysiąg zgodnie z wzorem z art. 47 Ugody:

Art. 47 Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości obejmując urząd, składa publicznie następującą przysięgę: Obejmując urząd [nazwa sprawowanej funkcji] przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Ja Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz obejmując urząd prezydenta ministrów i ministra spraw wewnętrznych przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem.


(Andrew von Lichtenstein) #3

Ja Andrew von Lichtenstein obejmując urząd ministra wojny przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem.


(Otto von Dubrovnik) #4

Ja, Otto von Dubrovnik, obejmując urząd ministra gospodarki i skarbu przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Perún.


(Franciszek Józef II) #5

Prosiłbym także resztę ministrów (@Wiktor_von_Vihren, @Borys_Targersdorf) o złożenie przysięgi.


(Wiktor Toghon at Atera) #6

Ja Wiktor von Vihren obejmując urząd ministra kultury przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem.


(Borys Targersdorf) #7

Ja, Borys Targersdorf obejmując urząd ministra spraw zagranicznych przysięgam przed obliczem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu powierzonych mi obowiązków dochowam wierności Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całej Monarchii Austro-Węgierskiej i Jej prawom, a dobro Monarchii będzie dla mnie najwyższym nakazem.