Powołanie szefa K.u.K Armee Generalstab


(Franciszek Leopold I) #1

Postanowienie N° A-1918-08/1

w sprawie powołania szefa Sztabu Generalnego

image

Niniejszym

celem uspokojenia sytuacji w kraju i ukrócenia niepokojów w krainach nam podległych,

powołujemy

Henryka von Gröc – Hrychowicza

na szefa Sztabu Generalnego Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych.


image


4 August 1918 im Hofburgpalast Wien
Xavery Franciszek Edler Kłopocki
image
Regent Monarchii Austro–Węgierskiej

(Franciszek Leopold I) #2

Generale @Groc, proszę powtarzać za mną słowa przysięgi:

Ja, Henryk von Gröc – Hrychowicz, świadom odpowiedzialności mi powierzonej, obejmując stanowisko Szefa K. u . K. Armee Generalstab, przysięgam stać na straży porządku i prawa, tronowi Monarchii wiernie służyć, honor żołnierski i obowiązek zawsze na pierwszym miejscu stawiać.

Można dodać na koniec formułę “Tak mi dopomóż Bóg” bądź równoznaczną.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3
Ja, Henryk von Gröc Hrychowicz, świadom odpowiedzialności mi powierzonej, obejmując stanowisko Szefa K. u . K. Armee Generalstab, przysięgam stać na straży porządku i prawa, tronowi Monarchii wiernie służyć, honor żołnierski i obowiązek zawsze na pierwszym miejscu stawiać.