Program Rządu


(Franciszek Leopold I) #1

Ekscelencjo Przewodniczący, Szanowni Delegaci.
Zgodnie z Ugodą przedstawiam program Cesarskiego i Królewskiego Rządu prezydenta Wiktora Toghona at Atera:


Ekscelencja Prezydent zapewnił mnie, iż Ministerstwo Wojny pod kierunkiem Kontradmirała Andrew von Lichtensteina, w ścisłym porozumieniu z powołanym niedawno Szefem Sztabu Generalnego, doprowadzi do całkowitego uspokojenia sytuacji w kraju, włącznie z rozbiciem wszystkich zbrojnych band działających na terenie Chorwacji pod przewodnictwem buntownika obwołującego się “Tomisławem II”.

Uzyskałem również zapewnienie, że Ministerstwo Propagandy i Narracji kierowane przez herr Otto von Dubrownika będzie aktywnie działać na polu kreowania wydarzeń fabularnych, a tym samym budowania aktywności mieszkańców, a także podejmie działania propagandowe na rzecz poprawy rozpoznawalności i wizerunku Monarchii za granicą.

Ekscelencja Prezydent zobowiązał się osobiście, jako Minister Spraw Zagranicznych, przygotować nadchodzący Kongres Orientyki, a także nawiązać stosunki dyplomatyczne z aktywnymi państwami spoza kontynentu. Obiecał również wspierać Ministerstwo Propagandy w działaniach wizerunkowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, którym zajmuję się osobiście, planuje szereg usprawnień w strukturach informatycznych państwa – poczynając od nowego, zintegrowanego z forum systemu prasowego, przez strony Krajów Koronnych, aż po długo wyczekiwany bank państwowy, którego premiera odbędzie się na przełomie sierpnia i września.


image

10 August 1918 im Hofburgpalast Wien
Xavery Franciszek Edler Kłopocki
image
Regent Monarchii Austro–Węgierskiej