[PROJEKT] ­čôť Ustawa o Banku Austro-W─Ögierskim

reichsrat
jckm
projekt
ustawa

(Franciszek Leopold I) #1

FRANCISCUS LEOPOLDUS I

image

USTAWA

O BANKU AUSTRO-W─śGIERSKIM

z dnia ÔÇŽ

Art. 1 Cesarski i Królewski Państwowy Bank Austro-Węgierski

 1. Powo┼éuje si─Ö do istnienia K.u.K Ost.-Ung. Staatsbank ÔÇô Cesarski i Kr├│lewski Pa┼ästwowy Bank Austro-W─Ögierski, zwany dalej Bankiem.
 2. Siedzib─ů Banku jest C. i K. Sto┼éeczne Miasto Wiede┼ä.
 3. Bank jest instytucj─ů pa┼ästwow─ů podlegaj─ůc─ů ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw wewn─Ötrznych Rz─ůdu Jego Cesarskiej i Kr├│lewskiej Mo┼Ťci.
 4. Infrastruktur─Ö techniczn─ů niezb─Ödn─ů dla dzia┼éania Banku zapewnia Cesarskie i Kr├│lewskie Biuro Administracji.

Art. 2 Gubernator Banku

 1. Bie┼╝─ůc─ů prac─ů banku zarz─ůdza Gubernator Banku.
 2. Gubernatora Banku powo┼éuje Monarcha na wniosek c. i k. ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw wewn─Ötrznych w drodze postanowienia na sze┼Ťciomiesi─Öczn─ů kadencj─Ö.
 3. Uposa┼╝enie Gubernatora Banku ustalane jest na takich samych zasadach jak uposa┼╝enia pozosta┼éych funkcjonariuszy centralnej administracji rz─ůdowej.
 4. Odwołanie ze stanowiska Gubernatora Banku następuje w drodze:
  a) up┼éywu kadencji okre┼Ťlonej w ust. 2;
  b) odwo┼éania przez Monarch─Ö w drodze postanowienia na wniosek c. i k. ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw wewn─Ötrznych lub z w┼éasnej inicjatywy;
  c) prawomocnego wyroku s─ůdu w┼éa┼Ťciwego dla C. i K. Sto┼éecznego Miasta Wiednia;

Art. 3 Obowi─ůzki i zadania Banku

 1. Do podstawowych zada┼ä Banku nale┼╝─ů:
  a) prowadzenie i ewidencjonowanie rachunków pieniężnych mieszkańców i mieszkanek Monarchii jak również instytucji, firm, organizacji oraz jednostek władz centralnych oraz krajowych, zwane dalej Rachunkami;
  b) kreowanie polityki pieni─Ö┼╝nej Monarchii w zgodzie z polityk─ů ustalan─ů przez Rz─ůd Jego Cesarskiej i Kr├│lewskiej Mo┼Ťci;
  c) obsługa i ewidencjonowanie transferów pieniężnych między Rachunkami;
  d) wsp├│┼épraca z s─ůdami, ┼╝andarmeri─ů oraz w┼éa┼Ťciwymi organami w┼éadzy centralnej i krajowej w zakresie dochodzenia stwierdzonych prawem nale┼╝no┼Ťci;
  e) emisja i kontrola nak┼éadu pieni─ůdza znajduj─ůcego si─Ö w obiegu na terenie Monarchii;
 2. Uprawnione do utrzymywania rachunku pieni─Ö┼╝nego o kt├│rym mowa w ust. 1. ppt. a) s─ů mi─Ödzy innymi:
  a) obywatele i obywatelki Monarchii;
  b) mieszka┼äcy i mieszkanki Monarchii nie b─Öd─ůcy obywatelami Monarchii na podstawie za┼Ťwiadczenia komendy ┼╗andarmerii w┼éa┼Ťciwej dla miejsca zamieszkania;
  c) Władze i urzędy centralne, z uwzględnieniem odpowienich kancelarii Dworu JCiKM, Regenta, Rady Państwa, Monarchy, C. i K. Biura Administracji oraz inne;
  d) W┼éadze i urz─Ödy Kraj├│w Koronnych, z uwzgl─Ödnieniem Kancelarii Namiestnik├│w, krajowych w┼éadz ustawodawczych, s─ůd├│w i innych;
  e) przedsi─Öbiorstwa, zwi─ůzki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, sp├│┼éki, ko┼Ťcio┼éy, zwi─ůzki wyznaniowe oraz wszelakie inne zarejestrowane na terenie Monarchii zrzeszenia na podstawie decyzji o wpisaniu do odpowiedniego rejestru;
  f) dzia┼éaj─ůce na terenie Monarchii podmioty o jakich mowa w ppt. e) zarejestrowane poza granicami Monarchii na podstawie zezwolenia wydanego przez c. i k. ministerstwo w┼éa┼Ťciwe do spraw wewn─Ötrznych;
  e) inne podmioty dzia┼éaj─ůce na terenie Monarchii na podstawie odpowiednich akt├│w prawnych;
 3. Lista podmiot├│w uprawnionych do prowadzenia rachunk├│w pieni─Ö┼╝nych w Banku mo┼╝e ulec zmianie w drodze ustawy.

Art. 4 Korony austro-w─Ögierskie

 1. Jedynym prawnym ┼Ťrodkiem p┼éatniczym na terenie Monarchii jest korona austro-w─Ögierska (Krone).
 2. Jedna korona austro-w─Ögierska (Krone) dzieli si─Ö na sto halerzy (Heller).
 3. Na terytorium Kraj├│w Korony ┼Üw. Stefana w miejsce halerzy, o kt├│rych mowa w ust. 2, stosuje si─Ö fill├ęry
 4. Wy┼é─ůczne prawo do emisji koron austro-w─Ögierskich przys┼éuguje Bankowi.
 5. Decyzj─Ö o emisji pieni─ůdza podejmuje w drodze uchwa┼éy Rz─ůd Jego Cesarskiej i Kr├│lewskiej Mo┼Ťci w porozumieniu z Monarch─ů.
 6. Wykonanie decyzji o kt├│rej mowa w ust. 5. powierza si─Ö Gubernatorowi Banku.
 7. Decyzja o kt├│rej mowa w ust. 5. wchodzi w ┼╝ycie w terminie 14 dni robocych.
 8. W ci─ůgu 14 dni roboczych od uchwa┼éy o kt├│rej mowa w ust. 5., Monarcha b─ůd┼║ przynajmniej jeden delegat Rady Pa┼ästwa mo┼╝e wnie┼Ť─ç pod obrady Rady Pa┼ästwa protest wobec tej decyzji. Rz─ůd Jego Cesarskiej i Kr├│lewskiej Mo┼Ťci ma obowi─ůzek niezw┼éocznie odpowiedzie─ç na uwagi sformu┼éowane w tym prote┼Ťcie. Po udzieleniu wyja┼Ťnie┼ä przez Rz─ůd, Rada Pa┼ästwa mo┼╝e przeg┼éosowa─ç udzielenie Rz─ůdowi votum zaufania.
 9. W przypadku wniesieniu pod obrady Rady Pa┼ästwa protestu om├│wionego w ust. 8., uprawomocnienie decyzji o emisji pieni─ůdza wstrzymuje si─Ö do czasu g┼éosowania.
 10. W przypadku kiedy w drodze protestu om├│wionego w ust. 8. Rz─ůd nie uzyska votum zaufania, decyzja o emisji pieni─ůdza staje si─Ö nieprawomocna, za┼Ť Rz─ůd obowi─ůzany jest poda─ç si─Ö do dymisji w trybie natychmiastowym.

Art. 5 Przepisy przej┼Ťciowe

 1. Do momentu powo┼éania Gubernatora Banku w trybie opisanym w art. 2. obowi─ůzki GUbernatora Banku pe┼éni Dyrektor C. i K. Biura Administracji.
 2. W momencie wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy wyemitowanych zostaje 1 000 000 000 (jeden miliard) koron austro-w─Ögierskich.
 3. Zobowi─ůzuje si─Ö C. i K. Biuro Administracji do wyznaczenia dla Banku odpowiedniego dzia┼éu na forum w obr─Öbie Cesarskiego i Kr├│lewskiego Sto┼éecznego Miasta Wiednia.
 4. W ci─ůgu pierwszych 31 dni kalendarzowych obowi─ůzywania ustawy mo┼╝na rejestrowa─ç przekazy pieni─Ö┼╝ne na forum w dziale wskazanym przez ust. 3. Zarejestrowane w ten spos├│b przekazy, po ka┼╝dorazowym po┼Ťwiadczeniu przez Gubernatora Banku stanowi─ů dow├│d na dokonanie przekazu, r├│wnie┼╝ w przypadku niezarejestrowania go przez system bankowy.
 5. Za korekt─Ö stanu rachunk├│w w przypadku om├│wionym w ust. 4 odpowiada Gubernator Banku.
 6. Ustawa wchodzi w życie w 14 dni kalendarzowych po ogłoszeniu.

image

Dano w Hofburgpalast, Wien dnia 10 Oktober 1918r
Franciscus Leopoldus I Imperator
image
Caesar et imperator semper augustus ab dei gratia.
Imperator Austriae et rex Hungariae et Bohemiae


Obrady Rady Państwa XVI kadencji
(Franciszek Leopold I) #2

Ustaw─Ö zatwierdzam i kieruj─Ö do publikacji w Gesetzblat

image
podpis

(Franciszek Leopold I) #3