Projekt Ustawy o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

W imieniu Ministerstwa Wojny i pana ministra w zgodnie z art. 34 Ugody wnoszę pod obrady Rady Państwa projekt Ustawy o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych

Otwieram debatę nad przedłożonym projektem Ustawy


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Widzę, że nie ma uwag i poprawek do Ustawy. Przechodzimy zatem od głosowania.

Kto z Panów Delegatów Rady Państwa jest za przyjęciem ustawy ?
Kto jest przeciw ?
Kto się wstrzymuje ?


(Otto von Dubrovnik) #3

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Zamykam głosowanie. Stwierdzam, iż zgodnie z postanowieniami art. 39 p.1 Ugody w dniu dzisiejszym Rada Państwa przyjęła Ustawę o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych.

Ustawę kieruję do podpisu przez Jego Cesarska i Królewską Mość.


(Franz Josef von Habsburg) #5

Genehmigt


(Franciszek Leopold) #6