Projekt Ustawy o Gospodarce


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Ponowie, pragnę przedstawić projekt Ustawy o zasadach funkcjonowania gospodarki. Projekt przeszedł konsultacje w Rządzie i uzyskał aprobatę Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Proszę zatem panów delegatów o ustosunkowanie się do Ustawy. Otwieram debatę.


Obrady Rady Państwa XVI kadencji
(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Nie widzę zgłoszeń do debaty, przechodzimy więc do głosowania. Kto z Panów Delegatów Rady Państwa jest za przyjęciem ustawy ? Kto jest przeciw ? Kto się wstrzymuje ?


(Wiktor Toghon) #3

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Herr Otto von Dubrownik był wczoraj widziany, jednak ominął gmach Rady Państwa. W tej sytuacji zamykam głosowanie. Zgodnie z postanowieniami art. 39 p.1 Ugody stwierdzam, iż w dniu dzisiejszym Rada Państwa przyjęła Ustawę o zasadach funkcjonowania gospodarki. Ustawę kieruję do podpisu przez Jego Cesarską i Królewską Mość.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Ustawę o zasadach funkcjonowania gospodarki ponownie kieruje do podpisu przez Jego Cesarska i Królewską Mość.


(Franz Joseph von Habsburg) #7

Genehmigt


(Franciszek Leopold I) #8

Ja zaś w imieniu i z woli Najjaśniejszego Pana informuję, że z dniem dzisiejszym ustawa znalazła się w Dzienniku Ustaw


(Franciszek Leopold I) #9

(Franciszek Leopold I) #10