Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Suderlandu a Monarchią Austro-Węgierską


(Franz Joseph von Habsburg) #1
godlo-list
Franz Josef II
k. u. k. Hofburg Palast
Michaelerkuppel
Wien
Ehzgtm. Österreich u. d. Enns

Herr Vorsitzender
Reichsrat
Henryk von Gröc-Hrychowicz @groc
Reichsratsgebäude
Franzensring 3
Wien
Ehzgtm. Österreich u. d. Enns

Wien, 3. Dezember 1917

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Pozwalam sobie, korzystając z uprawnienia nadanego mi na mocy art. 34 oraz art. 74 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 Ugody, przedłożyć Radzie Państwa mój projekt ustawy ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Suderlandu a Monarchią Austro-Węgierską…

UZASADNIENIE: Traktat został podpisany przez Jego Wysokość Regenta, podlega jednak procedurze ratyfikacyjnej, zgodnie z którą każdy traktat musi zostać ratyfikowany w trybie ustawy.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Dziękuję Waszej Cesarskiej i Królewskiej Mości za przedłożenie projektu ustawy w/s ratyfikacji Traktatu z Republiką Suderlandu. Zawarty traktat jest na ogólnie przyjętych warunkach i sądzę że nie wymaga dyskusji, stad pozwalam sobie poddać go od razu pod głosowanie.

Kto z Panów Delegatów Rady Państwa jest za przyjęciem ustawy ? Kto jest przeciw ? Kto się wstrzymuje ?


(Wiktor Toghon) #3

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Zamykam głosowanie. Zgodnie z postanowieniami art. 39 p.1 Ugody stwierdzam, iż w dniu dzisiejszym Rada Państwa przyjęła Ustawę o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Suderlandu a Monarchią Austro-Węgierską.

Ustawę kieruję do podpisu przez Jego Cesarska i Królewską Mość.


(Franz Joseph von Habsburg) #5

Genehmigt


(Franciszek Leopold I) #6