Proklamacja Księstwa Dolnej Austrii


(Tomisław II) #1
## Akt proklamacji Księstwa Dolnej Austrii

My Wiedeńczycy,
My Dolnoaustriacy,

zebrani przed Bogiem i historią. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy, po rozpadzie nie gdyś istniejącej Monarchii Austro - Węgierskiej na niezależne prowincje, kraje, ponownie zjednoczyć jądro austriackiej wielkości.
W imieniu Wolnego Miasta Wiedeń i Kraju Koronnego Austria Dolna, nas przedstawiciel, syn tej ziemi, Namiestnik i Burmistrz Miasta,

Leszek van der Fryssau

podpisuje się pod aktem zjednoczenia miasta i kraju koronnego, z zachowaniem wewnętrznej niezależności,
w nową monarchię - Księstwo Dolnej Austrii.

Naród Austriacki, wobec braku naturalnego władcy tj. Cesarza, będącego w Księstwie, Księciem,
wyznacza, naszego przedstawiciela, syna tej ziemi, Namiestnika i Burmistrza Miasta,

Leszka van der Fryssau

na urząd Namiestnika Księstwa Dolnej Austrii.

Namiestnik Leszek van der Fryssau, zobiązuje się do przestrzegania i respektowania prawa księstwa jak i prawa miasta i kraju koronnego.

Wiedeń, 17 maja 2017 roku


Kontynuacja
Decentralizacja - Zaproszenie do debaty