Proklamcja


(Moritz von Oranien-Nassau) #1

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Wappen_Königreich_Galizien_%26_Lodomerien.png/631px-Wappen_Königreich_Galizien_%26_Lodomerien.png

PROKLAMCJA

I

Wobec upadku władzy monarszej i nieobecności króla decyzją Rady Nadzwyczajnej Galicji i Lodomerii, Wielkiego Księstwa Krakowskiego oraz Księstw Oświęcimia i Zatoru,dalej zwanej Radą ustanawia się Regencję Galicji i Lodomerii na Terenie podległym Radzie to jest Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru Regencję Galicjii i Lodomerii.

II Władzę na terenia państwa powierza się w ręce Regenta Galicji i Lodomerii Jacka Ostrogskiego-Radziwiłła,któren funkcje swą sprawuje aż do powrotu prawowitego monarchy.

III Dokument ten Rada uchwali, a podpis Regenta mocy jej nada.

Jacek Ostrogski-Radziwiłł Regent Galicji i Lodomerii [/quote]


Decentralizacja - Zaproszenie do debaty