Prośba o konsultację falerystyczną

(Franciszek Leopold I) #1
Hofburgpalast Wien

Kancelaria Osobista

Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości

1 Mai 1919 r.
Seine Hoheit Andrew von Habsburg

Herzog von Hohenberg

D

rogi Kuzynie!

Zwracam się dziś do Ciebie z gorącą prośbą o pomoc, jako do najwybitniejszego ze znanych mi naddunajskich adeptów falerystyki.
Powziąłem bowiem zamiar stopniowej restytucji tradycyjnych orderów i odznaczeń Monarchii.

W pierwszej kolejności potrzebować będziemy dwóch odznaczeń – jednego dla wyróżnienia tych spośród mych poddanych, którzy zasłużyli się dla Monarchii wierną służbą i długotrwałą działalnością na rzecz Jej rozkwitu, drugiego zaś dla uhonorowania wybitnych osobistości zagranicznych, które dały się poznać jako wielcy przyjaciele Monarchii, oraz wszystkich jej Ludów i Narodów.

Pragnę też zasięgnąć Twej nieocenionej porady odnośnie zrębów przepisów ogólnych które regulować będą teraz jak i w przyszłości kwestie orderów, medali i innych znaków zasługi nadawanych przez władze austrowęgierskie.

Załączając wyrazy przyjaźni;

/-/Franz Leopold I, rex et imperator

(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

Wasza Cesarko-Królewska Mość
Zawstydzasz mnie swoimi pochwałami
W systemie Orderów Austro-Węgier były
Order Złotego Run - ale to order rodu Habsburgów, choć zdarzą się nadania osobom poza rodu.
Order Marii Teresy - ale w tej chwili nie jesteśmy nim zainteresowani, ponieważ to order czysto woskowy
Najważniejszy w hierarchii to ze strony Austrii był Order Leopolda, a ze strony Węgier był Order Św. Stefana. Ordery te są bardzo rzadko nadawane Mogę je otrzymywać Głowy Koronowane, Prezydencji, ostatecznie Premierzy
Dla ministrów, ambasadorów, generałom i równy im nadawany był Order Żelaznej Korony
Niższym rangom nadawano Order Franciszka Józefa. Wg mnie to najpiękniejszy. Do tego Orderu są jeszcze podłączone cztery rodzaje krzyży zasługi. Najczęściej za osiągnięcia w sferze kultury, charytatywności, odkryć nadawano Order Franciszka Józefa
Każdy z tych odznaczeń może być nadawany za czyny wojenne, tylko do orderu musza być dołączone miecze.
Mam nadzieję, że na dzień dobry to wystarczy

1 Like