Prośba o powołanie Cesarskiego i Królewskiego Urzędu Heroldii


(Leszek van der Fryssau) #1

Zwracam się ze prośbą o powołanie Cesarskiego i Królewskiego Urzędu Heroldii. Z tą prośbą się do członków Rady Nadzwyczajnej się zwracam, gdyż mnie przed Wasz Majestat odesłano. Chcę na jej czele stanąć, gdyż chcę zająć się zaniedbaną działalnością jaką jest Heraldyka. Początkowo chciałem założyć firmę prywatną o tym profilu z w/w nazwą. Napisał Xavery edler Kłopocki z zapytaniem jaką chcę działalność państwową czy prywatną. Napisałem iż chcę jednak państwową. Wobec czego odesłał przed Wasz Majestat. Proszę o pozytywną odpowiedź.

P.S. Jak dowód na moją zdolność, stworzyłem herb dla w/w instytucji.


(Borys Targersdorf) #2

No Panie van der Fryssau talent godny pozazdroszczenia. Jako prywatny przedsiębiorca zbiłby Pan ładny mająteczek ale skoro chce Pan wstąpić na zaszczytną służbę państwową to nie będę oponował. Muszę to skonsultować i obgadać z Panem Maretzkym.


(Wiktor Maretzky) #3

Zgadzam się na zatrudnienie Pana Leszka.


(Leszek van der Fryssau) #4

Kiedy będzie oficjalna nominacja?


(Thimoteus ik Hohentsolern) #5

Można by było korony zmienić na ten sam rozmiar, a zmienić lewego Anioła na Orła Austrackiego. Z chcęcią mógł bym panu pomóc, na Heraldyce się znam, ale na tworzeniu grafik nie.

(-)TvH


(Leszek van der Fryssau) #6

Drogi Tymoteuszu z chęcią przyjmuję twoją pomoc.


(Thimoteus ik Hohentsolern) #7

O i sorry za przeszłość Leszku :*


(Leszek van der Fryssau) #8

Zakopmy topór. Zapraszam cię na sernik wiedeński i filiżankę kawy.


(Thimoteus ik Hohentsolern) #9

jeżeli Rada pozwoli to napiszę Ustawę o powołaniu CiKUH.


(Wiktor Maretzky) #10

A i owszem. Przydałby się Radzie, pisarz aktów urzędowych. Proszę przedstawić projekt.


(Thimoteus ik Hohentsolern) #11

Ustawa o Cesarskim i Królewskim Urzędzie Heraldycznym (CiKUH)

Art. 1 Pkt. 1. Powołuje się Cesarski i Królewski Urząd Heraldyczny (CiKUH) Art. 2 CiKUH załatwia wszystkie sprawy związane z Heraldyką (Herbami), oraz Banerami. CiKUH ma prawo na wniosek władz centralnych lub regionalnych zmienić Herby oraz Banery W skład CiKUH wchodzą: Główny Heraldyk, Główny Artysta, Programista, Artyści oraz Heraldycy CiKUH odpowiada za heraldykę państwową, monarchy, wojska, innych instytucji prowincji pod wspólnym zarządem Austrii i Węgier. Art. 4 Rada Nadzwyczajna zwana dalej RN jest właścicielem CiKUH, RN uchwała Pracowników CiKUH RN może odwoływać pracowników CiKUH Art. 5 Główny Artysta(Grafik) zajmuje się projektowaniem Herbów i Banerów Główny Heraldyk doradza Grafikowi w sprawie Heraldyki Programista wszystkie Herby oraz Banery zmienia w systemie Artyści pomagają Głównemu Artystowi, a Heraldycy Głównemu Heraldykowi Art.6 Pracownikami CiKUH zostają: Główny Artysta: Leszek van der Fryssau Główny Heraldyk: Tymoteusz von Hohenzollern Programista: Xawery Elder Kłopocki

Art.7 Ustawa wchodzi z dniem ogłoszenia


(Leszek van der Fryssau) #12

W takim kształcie mnie ze strony Dolnej Austrii pasuje.


(Wiktor Maretzky) #13

Pozwoliłem sobie na pewne poprawki, jeżeli nie ma dalszych uwag, możemy zatwierdzać:

Ustawa o Cesarskim i Królewskim Urzędzie Heraldycznym (CiKUH)

Art. 1 Powołuje się Cesarski i Królewski Urząd Heraldyczny (CiKUH)

Art. 2 CiKUH załatwia wszystkie sprawy związane z heraldyką (herbami), oraz banerami. CiKUH ma prawo na wniosek władz centralnych lub regionalnych zmienić herby oraz banery W skład CiKUH wchodzą: Główny Heraldyk, Główny Artysta (Grafik), Programista, Artyści oraz Heraldycy CiKUH odpowiada za heraldykę państwową, monarchy, wojska, innych instytucji prowincji pod wspólnym zarządem Austrii i Węgier.

Art. 3 Rada Nadzwyczajna zwana dalej RN jest właścicielem CiKUH, RN uchwała Pracowników CiKUH RN może odwoływać pracowników CiKUH

Art. 4 Główny Artysta (Grafik) zajmuje się projektowaniem herbów i banerów Główny Heraldyk doradza Grafikowi w sprawie heraldyki Programista wszystkie herby oraz banery zmienia w systemie Artyści pomagają Głównemu Grafikowi, a Heraldycy Głównemu Heraldykowi

Art. 5 Pracownikami CiKUH zostają: Główny Artysta: Leszek van der Fryssau Główny Heraldyk: Tymoteusz von Hohenzollern Programista: Xawery Elder Kłopocki

Art. 6 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


(Thimoteus ik Hohentsolern) #14

Jestem za poprawkami Wiktora


(Xavery edler Kłopocki) #15

Chwila moment, meine Herren. Ja się na żadne zarudnienie w Heroldii nie zgadzam, i nikt mnie o zdanie nie pytał.


(Wiktor Maretzky) #16

Przepraszam. Byłem przekonany, że Państwo ustalali ze sobą szczegóły na PW. Jak się dogadacie, to dajcie znać.


(Borys Targersdorf) #17

nie do końca jestem przekonany czy w tekście Ustawy powinny być z imienia i nazwiska pracownicy Heroldii wymienieni. Ustawą zatrudnimy, ustawą zwolnimy?


(Thimoteus ik Hohentsolern) #18

Herr kłopocki Ja pana wpisałem tylko dlatego, że tylko pan może zmieniać Herby na stronie.

Herr Targersford Jak Biurokracja to na całego :,D


(Leszek van der Fryssau) #19

Drodzy moi. Możemy wykreślić Art.5, gdyż ten zapis robi dużo szumu. Po za tym to nasza wina, że nie zapytaliśmy Herr Xaverego edler Kłopockiego. Oficjalnie pytamy się z Herr Tymoteuszem von Hohenzollernem czy będzie Herr naszym Programistą?


(Xavery edler Kłopocki) #20

Nie, nie będę.