Przekazanie koszar


(Tomisław II) #1

W dzisiejszym dniu w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, zebrała się wyjątkowa delegacja złożona z przedstawicieli nowo powołanego II Korpusu Cesarsko - Królewskiej Armii oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Wiedeń.

Na sali znaleźli się przedstawiciele mediów i prasy wiedeńskiej oraz przedstawiciele Rad Dzielnic, którzy przybyli w imieniu mieszkańców miasta i poszczególnych dzielnic.

Głos zabrał Burmistrz Miasta i Generalny Nadprezydent Główny Cesarsko - Królewskiej Policji.
*


(Tomisław II) #2

*"Drodzy, przedstawiciele wojska. Drodzy Mieszkańcy. Zebraliśmy się wyjątkowej uroczystości. Ostatnimi czasami reaktywowała się Cesarsko - Królewska Armia Austro - Węgier. Wysłała do mnie zapytanie czy Wolne Miasto Wiedeń, mogło by przekazać budynki po dawnych koszarach, które są nieużytkowane.

Wobec czego podjąłem inicjatywę, celem zbadania stanu technicznego zabudowań powojskowych. Po konsultacjach i głosowaniu na posiedzeniu Rady Miasta, wydałem zgodę na przekazanie w/w obiektów, na cele militarne.

Dziś na ręce przedstawicieli C-K Armii, przekazuje dokument, dzięki czemu C-K Armia będzie mogła legalnie działać na terenie Wolnego Miasta Wiednia."
*


(Tomisław II) #3

*Po, zakończeniu delegacja C-K Armii, odebrała w/w dokument. Oficjalnie wojsko jedynie pogratulowało, tak sprawnego otrzymania pozwolenia, które pomoże rozwijać się we mieście.

Uroczystość potrwała ok. 1 godziny, po czym uczestnicy rozeszli się do swoich instytucji.
*