Przybycie Prezydenta MUP


(Tomasz Dostojewski) #1

_Wasza Wysokość, _
Szanowni mieszkańcy.

Przybywam do Waszego kraju w celu promowania sportu , a mianowicie piłki nożnej .
_Chciałbym zaprosić Was do rozważenia utworzenia w waszym kraju Federacji Sportowej, Piłkarskiej. _
_Takowa federacja lub Związek będzie mógł w przyszłości złożyć wniosek o członkostwo w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, a tym samym brać udział w organizowanym dwa razy do roku V-Mundialu. _
Członkostwo w MUP pozwala także na pewnego rodzaju promowanie własnego kraju za granicą .

Z poważaniem.

/-/ Ahmed Husain-Dostojewski

Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej

(Franciszek Leopold I) #2

Ee? Ale że o co chodzi?


(Tomasz Dostojewski) #3

Jako Prezydent MUP zapraszam DFB do złożenia wniosku o członkostwo w MUP.


(Franciszek Leopold I) #4

Nie można było tak od razu? :stuck_out_tongue:


(Tomasz Dostojewski) #5

Przecież napisałem .


(Wiktor Toghon) #6

Tak jest bardziej uroczyście i na dodatek kursywą :stuck_out_tongue:


(Franciszek Leopold I) #7

Napisałeś że mamy założyć federację, którą już mamy :stuck_out_tongue:


(Tomasz Dostojewski) #8

Faktycznie.