Przybycie Tyrolczyków


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #1

Po przyjeździe do Pragi pułk szybko wyładował się na dworcu Praga Główna z wagonów i w kolumnie marszowej udał się na Hradczany.

http://www.tiroler-kaiserjäger-1816-1918.at/images/img---kopie.jpg

Na błoniach Zamku Cesarze Franciszek Józef II oraz Prezydentem Tymczasowego Rządy Krajów Koronnych Borysem Targersdorf, dokonali przeglądu oddziałów tyrolskich.

Cesarz Franciszek Józef II zaszczycił rozmową oficerów i żołnierzy

Oficerowie pułku poprosili Jego Cesarsko-Królewską Wysokość i Ekscelencję Borysa Targersdorf
aby przyjęli odznaki 1 pułku cesarskich strzelców tyrolskich

http://www.tiroler-kaiserjäger-1816-1918.at/images/kap249cols2.jpg

Odznaka 1 pułku cesarskich strzelców tyrolskich

Na koniec odbyła się defilada pułku w rozwiniętych szykach.
Tyrolczycy prezentowali się wspaniale. Zebrali dużo braw od wojskowych i cywilów, którzy przypatrywali się uroczystości

Defilada 1 pułku cesarskich strzelców tyrolskich