Przyczyny mojej nieobecności rozwiązane


(Franciszek Józef II) #1

Szanowni @Buerger,

Przede wszystkim chcę przeprosić za moje przewlekłe nieobecności. Głównie było to spowodowane uciążliwymi zabezpieczeniami mego pracowniczego komputera - a to czas pracy pozwalał mi na najwięcej aktywności w Monarchii. Pragnę publicznie podziękować Jego Wysokości Regentowi (@xavery) za naprawienie tego problemu i jeszcze raz przeprosić za swe długie nieobecności, postaram się ich liczbę zredukować.


(Xavery edler Kłopocki) #2

Jak zawsze jestem szczęśliwy mogąc pomóc. Wierny poddany WCKM.