Przyszłość CK Monarchii


(Andrew von Lichtenstein) #31

Drogi Borysie, to co proponujesz ? Widzisz jakieś wyjście honorowe ? Może trzeba sprawdzić w przepisach kiedy można powołać drugiego regenta lub zawiesić - podkreślam zawiesić starego regenta i powołać p.o. Regenta


(Borys Targersdorf) #32

** Art. 26. Ugody**


(Andrew von Lichtenstein) #33

t. 26. 1. Opróżnienie tronu następuje w wyniku: a) abdykacji, b) śmierci, c) opuszczenia Monarchii Austro-Węgierskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące, d) stwierdzenia trwałej niemożności sprawowania przez Monarchię swoich obowiązków. 2. Opróżnienie tronu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b), c) i d), stwierdza Rada Państwa na wniosek Regenta, Następcy Tronu, Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub jednego delegata. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a), Monarcha wskazuje Następcę Tronu w akcie abdykacyjnym, o ile nie uczynił tego wcześniej w trybie art. 27 ust. 5. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b), c) i d), a także w przypadku opróżnienia tronu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), kiedy Monarcha nie wskazał Następcy Tronu, następnego Monarchę wskazuje Rada Państwa

Rozumiem, że o ten punkt chodzi Ale Rada Panstwa nie ma większości głosów Ekscelecji Regenta nie ma


(Borys Targersdorf) #34

No to dalej drepczemy w miejscu.


(Andrew von Lichtenstein) #35

A jakby bezpośrednio napisać do JCKM


(Tomisław II) #36

Drodzy Moi,

jeżeli takie będzie postępowanie Regenta i Cesarza w to co oni wyprawiają, gdyż się nie odzywają i swoim postępowaniem utrudniają tworzenie i funkcjonowaniem monarchii, to będę zmuszony zrzec się urzędu Burmistrza Miasta Wiedeń, Namiestnika Austrii Dolnej. Wyemigruje do Zagrzebia, gdzie 17 lipca 2018 roku ogłoszę postanie niepodległego Królestwa Chorwacji jako Tomisław II. Nowopowstałe państwo będzie składało się prowincji Chorwacji i części prowincji Pobrzeze zwane przez Chorwatów, Pobrzeżem Chorwackim.

Od dnia 10 czerwca do 14 lipca 2018 mają czas na odpisanie


(Andrew von Lichtenstein) #37

Z tego co wiem Dalmacja ma swojego Namiestnika. Zacznijmy trzymać się razem


(Borys Targersdorf) #38

Przestań się wygłupiać, takie masz prawo stawiania żądań jak ja prawo do cnoty Karoliny :slight_smile:


(Tomisław II) #39

Drogi Borysie,

ja mamiałem dość długą cierpliwość w stosunku do władz centralnych tj. Cesarza i Regenta. Zaczęło na początku stycznia 2018. Jednak pół roku zrobiło swoje. Mam prawo do tego, iż ja jestem osobą, która słucha lud. Chorwaci długo znosili to, iż najpierw byli zależni od Budapesztu a teraz od Wiednia. Po drugie Monarchia Austro - Węgierska przeżywa korozję. Każde kraje koronne naciskają na większą niezależność lub na niepodległość. Tu mógłbym podać przykład Styrii, która ogłosiła deklaracje niepodległości. Albo Jego Cesarska i Królewska Mość i Regent zaczną coś działać. Albo II Monarchia Austro - Węgierska z hukiem upadnie z winy dwóch osób - cesarza i regenta.


(Andrew von Lichtenstein) #40

Przypominam Panu, że Chorwaci mają swojego namiestnika . Nie wiadomo co powie tam stojące wojsko, czy na pewno pójdzie za osobą, której do końca nie zna. Musiałoby też złamać słowo dane Cesarzowi i splamić swój honor.


(Tomisław II) #41

Drogi Andrzeju

W Biurze Austriackiego Frontu Ojczyźnianego, podejmowałem grupę niezadowolonych Chorwatów, którzy mają żal do obecnego Namiestnika o to, iż nie domaga się wprowadzenia języka chorwackiego na terytorium Chorwacji. Do władz centralnych mają również żal, iż nie prowadzają polityki większej niezależności krajów koronnych oraz faworyzowanie niemieckich urzędników. Spotkałem się oficerami pochodzenia chorwackiego, którzy widzieli by się we własnych, chorwackich mundurach. Słyszeli by zamiast niemieckich i węgierskich komend, chorwackie.

Ja nie mogę biernie się przyglądać cierpieniu, który spotyka ten kraj. Historia ocenii moje postępowanie.


(Andrew von Lichtenstein) #42

Szanowny Panie Każdy maj jakieś żale. Zaużmy Chorwaci odejdą, nie Chorwaci wszyscy chcą odłączenia od Monarchii, rozumie ich zdanie się nie liczy. Poza tym czy Chorwacja jest przygotowana gospodarczo i politycznie na przeżycie. Z Monarchią raczej handlować nie będzie. Wojska austriackie też będzie trzeba tolorować. Przypominam, że na arenie międzynarodowej Austro-Węgry nadal istnieją i ma podpisane jakieś umowy. Ale oczywiście zmusić Pana nie mogę, aby Pan został w MAW. Jeszcze jedno, a co się stanie jak tej decyzji nie uznają inni ? Raczej powrotu do poprzedniej wersji nie będzie i działań na forum Monarchii naddunajskiej też nie.


(Borys Targersdorf) #43

Lechu zawsze miał ciąg na gronostaje i tytułu. Pojawił się na Terytoriach Naddunajskich i zaczął się głosić jedynym i prawdziwym arcyksięciem, prawowitym kandydatem do cesarsko-królewskiej koronny. Kiedy Ludy i Narody Monarchii oddały władzę @FJ2 zniknął. Pojawia się teraz i znowu ubiera się w szaty Pater patriae. Panie der Fryssau powodzenia.


(Borys Targersdorf) #44

Herr @Groc napisał, w innym wątku, że Rada Państwa nie ma kworum. Jest szansa aby wyjść z tego pata.


(Andrew von Lichtenstein) #45

Ale jak ja reprezentuje mniejszość


(Borys Targersdorf) #46

Delegaci zebrani na IV Sesji Sejmu Krajowego wysłali do Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości @FJ2 wiernopoddańczy adres i wezwali Cesarz do powrotu. Bez odpowiedzi.

Serdecznie wszystkim dziękuję za cztery lata zabawy, do zobaczenie w lepszych czasach.


(Andrew von Lichtenstein) #47

Wielmożny Borysie Bardzo proszę zostań, bez Ciebie jeszcze trudniej będzie utrzymać MAW


(Borys Targersdorf) #48

Drogi Andrzeju

tylko na przyjaźń jaka nas łączy odpowiadam na Twój post. Etap odbudowy Monarchii zamykam w moim v-życiu definitywnie.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #49

Ja zaś jeszcze raz proszę panów o przemyślenie, czy w obecnej sytuacji nie zechcą przyłączyć Tyrolu i Pobrzeża do Królestwa Styrii.


(Wiktor Toghon at Atera) #50

Nigdy. Mam czas, poczekam aż legalna wladza wróci. Do tego czasu sam zadbam o Pobrzeże.