Przyszłość CK Monarchii


(Tomisław II) #39

Drogi Borysie,

ja mamiałem dość długą cierpliwość w stosunku do władz centralnych tj. Cesarza i Regenta. Zaczęło na początku stycznia 2018. Jednak pół roku zrobiło swoje. Mam prawo do tego, iż ja jestem osobą, która słucha lud. Chorwaci długo znosili to, iż najpierw byli zależni od Budapesztu a teraz od Wiednia. Po drugie Monarchia Austro - Węgierska przeżywa korozję. Każde kraje koronne naciskają na większą niezależność lub na niepodległość. Tu mógłbym podać przykład Styrii, która ogłosiła deklaracje niepodległości. Albo Jego Cesarska i Królewska Mość i Regent zaczną coś działać. Albo II Monarchia Austro - Węgierska z hukiem upadnie z winy dwóch osób - cesarza i regenta.


(Andrew von Lichtenstein) #40

Przypominam Panu, że Chorwaci mają swojego namiestnika . Nie wiadomo co powie tam stojące wojsko, czy na pewno pójdzie za osobą, której do końca nie zna. Musiałoby też złamać słowo dane Cesarzowi i splamić swój honor.


(Tomisław II) #41

Drogi Andrzeju

W Biurze Austriackiego Frontu Ojczyźnianego, podejmowałem grupę niezadowolonych Chorwatów, którzy mają żal do obecnego Namiestnika o to, iż nie domaga się wprowadzenia języka chorwackiego na terytorium Chorwacji. Do władz centralnych mają również żal, iż nie prowadzają polityki większej niezależności krajów koronnych oraz faworyzowanie niemieckich urzędników. Spotkałem się oficerami pochodzenia chorwackiego, którzy widzieli by się we własnych, chorwackich mundurach. Słyszeli by zamiast niemieckich i węgierskich komend, chorwackie.

Ja nie mogę biernie się przyglądać cierpieniu, który spotyka ten kraj. Historia ocenii moje postępowanie.


(Andrew von Lichtenstein) #42

Szanowny Panie Każdy maj jakieś żale. Zaużmy Chorwaci odejdą, nie Chorwaci wszyscy chcą odłączenia od Monarchii, rozumie ich zdanie się nie liczy. Poza tym czy Chorwacja jest przygotowana gospodarczo i politycznie na przeżycie. Z Monarchią raczej handlować nie będzie. Wojska austriackie też będzie trzeba tolorować. Przypominam, że na arenie międzynarodowej Austro-Węgry nadal istnieją i ma podpisane jakieś umowy. Ale oczywiście zmusić Pana nie mogę, aby Pan został w MAW. Jeszcze jedno, a co się stanie jak tej decyzji nie uznają inni ? Raczej powrotu do poprzedniej wersji nie będzie i działań na forum Monarchii naddunajskiej też nie.


(Borys Targersdorf) #43

Lechu zawsze miał ciąg na gronostaje i tytułu. Pojawił się na Terytoriach Naddunajskich i zaczął się głosić jedynym i prawdziwym arcyksięciem, prawowitym kandydatem do cesarsko-królewskiej koronny. Kiedy Ludy i Narody Monarchii oddały władzę @FJ2 zniknął. Pojawia się teraz i znowu ubiera się w szaty Pater patriae. Panie der Fryssau powodzenia.


(Borys Targersdorf) #44

Herr @Groc napisał, w innym wątku, że Rada Państwa nie ma kworum. Jest szansa aby wyjść z tego pata.


(Andrew von Lichtenstein) #45

Ale jak ja reprezentuje mniejszość


(Borys Targersdorf) #46

Delegaci zebrani na IV Sesji Sejmu Krajowego wysłali do Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości @FJ2 wiernopoddańczy adres i wezwali Cesarz do powrotu. Bez odpowiedzi.

Serdecznie wszystkim dziękuję za cztery lata zabawy, do zobaczenie w lepszych czasach.


(Andrew von Lichtenstein) #47

Wielmożny Borysie Bardzo proszę zostań, bez Ciebie jeszcze trudniej będzie utrzymać MAW


(Borys Targersdorf) #48

Drogi Andrzeju

tylko na przyjaźń jaka nas łączy odpowiadam na Twój post. Etap odbudowy Monarchii zamykam w moim v-życiu definitywnie.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #49

Ja zaś jeszcze raz proszę panów o przemyślenie, czy w obecnej sytuacji nie zechcą przyłączyć Tyrolu i Pobrzeża do Królestwa Styrii.


(Wiktor Toghon at Atera) #50

Nigdy. Mam czas, poczekam aż legalna wladza wróci. Do tego czasu sam zadbam o Pobrzeże.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #51

Pozostaje mi życzyć panu powodzenia i wytrwałości w czekaniu na Cesarza i Regenta, którzy jak widać porzucili Austro-Węgier i wedle postanowień Ugody utracili prawo do sprawowania władzy w Monarchii.


(Tomisław II) #52

Drogi Andrzeju von Lichtenstein

Drogi Borysie Targersdorf

Drogi Henryku von Groc Hrynowiczu

Drogi Wiktorze Taghon at Alera

ja podjąłem drogę odejścia z Monarchii Austro - Węgierskiej. 13 czerwca 2018 roku w Zagrzebiu ogłosiłem Akt Niepodległości. Natomiast 16 czerwca 2018 roku w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zagrzebiu koronowałem się na pierwszego od 923 lat niezależnego Króla Chorwacji jako Tomisław II. Imię to wybrałem nie przypadkiem, gdyż Tomisław I , był twórcą Królestwa Chorwacji z X wieku.

Uważam, iż odejście z Austro - Węgier w tym momencie było najsensowniejszym wyjściem. Wolę budować nową mikronację w oparciu o wypróbowanych ludzi, gdyż jest to najlepsze rozwiązanie.

Dlatego w imieniu swoim i mieszkańców chorwackiej ziemi zapraszam do budowania nowego kraju, który jest młody, ale ma ambitne cele. Jeżeli ktoś z was chcę dołączyć do budowy Królestwa Chorwacji, to zapraszam na nowo otwarte forum na stronie: http://croatia.oxn.pl/.

Chcę również zapewnić, iż jako władca będę aktywnie uczestniczył w budowie i współistnieniu Królestwa Chorwacji.

Z podrowieniem

Leszek van der Fryssau

zwany jako Tomisław II

Król Chorwacji

Książę Dalmacji

Książę Istrii

Uksiążęcony Hrabia Slawonii

Wielki Mistrz Orderów Chorwackich

Marszałek i Zwierzchnik Sił Zbrojnych


(Andrew von Lichtenstein) #53

Zyczę szczęścia. To nie oderwanie części ziem od Monarchii tylko nowe Państwo. Integralność MAW została zachowana. Przypominam tylko, że nie widzę złożonej dymisji z Burmistrza Wiednia i Namiestnika Dolnej Austrii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #54

Również życzę powodzenia. Cieszy mnie pana zaproszenie do współpracy przy budowie Królestwa Chorwacji, aczkolwiek szkoda że nie skorzystał pan z mojego zaproszenia. To co może budzić niepokój to roszczenia terytorialne do Dalmacji i Istrii, które nie wchodziły w skład Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji. To nie najlepiej wróży wzajemnym relacjom. Proszę więc o sprecyzowanie granic Królestwa Chorwacji.


(Wiktor Toghon at Atera) #55

To inna Chorwacja niż Nasza. Na tej samej zasadzie wg której istnieje RON i inne wersje Polski. Tak więc roszczeń nie ma.

PS: Mapa źle pokazuje obszar Pobrzeża ale to raczej bez znaczenia.


(Tomisław II) #56

Królestwo Chorwacji, odwołuje się we swojej państwowości do obszaru historycznego Chorwacji. Krainy jak Chorwacja, Slawonia, Istria, Dalmacja to nasze rodzime ziemie. Królestwo Chorwacji wzięło również pod opiekę terytorium Bośni i Hercegowiny, który w większości zamieszkują Chorwaci (87%). Również zamieszkują ją Serbowie (10%) i Bośniacy(3%). Owe trzy narodowości wyraziły aprobatę dla włączenia w przyszłości w struktury monarchii chorwackiej.

Po za tym Austro - Węgry nie mogą zgłaszać jakkolwiek żadnych pretensji do tych ziem, gdyż nie należą do ich państwa. Tym samym Austro - Węgry straciły kontrole na Morzem Adriatyckim. Zgodnie z prawem Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine nie ma własnego portu, gdyż porty w Triescie i Splicie są własnością państwa chorwackiego, którego w imieniu zarządza Kraljevska Mornarica Hrvatske(Królewska Marynarka Wojenna Chorwacji). Więc powinna marynarka być rozwiązana.

W załączeniu przysyłam wam mapę.


(Andrew von Lichtenstein) #57

marynarka Austro Węgier ma się dobrze ije porty również. Nikt w MAW nie zna i nie uznał Królestwa Chorwacji A Książe Podbrzeża nadal jest Namietnikiem tych terenów


(Tomisław II) #58

Austriaccy namiestnicy z dniem 13 czerwca nie są zarządcami Chorwacji i Pobrzeża. Również namiestnik Bośni i Hercegowiny traci urząd. W jego miejsce powołany zostanie namiestnik powołany w drodze wyborów w Bośni i Hercegowinie. W miejsce namiestnika Pobrzeża w najbliższych dniach powołanie zostanie Tymczasowy Namiestnik Istrii i Tymczasowy Namiestnik Dalmacji. Również Slawonia będzie miała własnego namiestnika.