Rada Ocalenia Nardowego


(Samuel Cunard ) #1

Ja,Samuel Cunard zakładam Radę Ocalenia Narodowego,której celem jest ratowanie Monarchii Austro-Węgierskiej.

Naszym największym problemem jest brak obywateli i nieobecność Monarchy.Proponuję dać Monarsze jeszcze tydzień,w którym spróbujemy się z nim skontaktować i nakłonić do powrotu do Monarchii.Jeżeli jednak to Nam się nie uda,proponuję obrać nowego Cesarza Austrii i Apostolskiego Króla Węgier.

Radźmy Panowie,gdyż jest źle.


(Samuel Cunard ) #2

Daję czas do jutra.Jeżeli nikt się nieodezwie to kończę udział w tej mikroancji i przenoszę swoją firmę do innego państwa.


(Tomasz Dostojewski) #3

Jako nowo przybyły, popieram inicjatywę.


(Samuel Cunard ) #4

Witam Pana.Mianuję Pana członkiem Rady Ocalenia Narodowego.


(Tomasz Dostojewski) #5

Ku chwale Monarchii.


(Samuel Cunard ) #6

Proszę Pana o przygotowanie dekretu o dectonizacji Leopolda Augusta i usatnowieniu Regenta.


(Tomasz Dostojewski) #7

Czyli kogo? I co z Radą Regencyjną?


(Samuel Cunard ) #8

Chodzi mi tu o Cesarza Austrii i Apostolskiego Króla Węgier.Nie będzie żadnej Rady Regencyjnej,a Jeden Regent.Czy Jest Pan w stanie przygotować tekst na jutro.


(Samuel Cunard ) #9

Rada Ocalenia Narodowego podjęła decyzję o przekształceniu się w Rząd Tymczasowy.Jednocześnie Panu Samuelowi Cunardowi powierzamy Urząd Naczelnia Rządu Tymczasowego, a Panu Tomaszowi Bagratowi Dostojeskiemu powierza się urząd Ministra Spraw Zagranicznych.


(Tomasz Dostojewski) #10

Dziękuję Ekscelencjo. Postaram się na jutro przygotować wszystko. Proponuje jednak aby Ekscelencjo przejął MSZ, zaś mi powierzył Sport i Wojsko. Dlaczego nie można wysyłać PW ? I może lepiej będzie utworzyć nowe forum jeżeli nie otrzymam admina i wpływu na te.


(Samuel Cunard ) #11

Niech tak będzie,ale w sprawach wojska proszę się ze mną kontaktować,gdyż wojsko jest bliskie mojemu sercu.A jeżeli chodzi o forum,czy może Pan zrobić nowe forum.Ja ze swej strony będę pomagał na tyle ile będę mógł.


(Tomasz Dostojewski) #12

Niestety nie. Ktoś jednak dał mi statut Mieszkańca.


(Samuel Cunard ) #13

To właśnie ja.Spróbuję się również skontaktować z administratorami


(Samuel Cunard ) #14

Obrazek

Akt Detronizacji Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Leopolda Augusta I Habsburga.

My Narody Monarchii Austo-Wegierskiej mając na uwadze podtrzymanie aktywności a nade wszystko dobro kraju postanawiamy co następuje :

Art. 1 Detronizuje się nieaktywnego Cesarza i Króla Leopolda Augusta I Habsburga.

Art. 2 Do momentu wyboru nowego Władcy Monarchii Austro -Węgier , przekazuje się tymczasową władzę nad nad krajem Regentowi.

Art. 3 Na Regenta wyznacza się Szlachetnego Samuela Cunarda.

Art. 4 Nakazuje się Regentowi powołanie nowego rządu oraz zorganizowanie w jak najszybszym czasie Wolnej Elekcji majacej na celu wybór nowego władcy Monarchii Austro - Węgier.

Art. 5 Niniejszym Akt Detronizacji wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Rząd Tymczasowy Monarchii Austro - Węgier


(Xavery edler Kłopocki) #15