Rada Państwa - którą mamy kadencję?


(Franz Joseph von Habsburg) #1

Damen und Herren,

Jego Wysokość Regent był łaskaw zwrócić moją uwagę na fakt, iż właściwie nie mamy liczby kadencji dotychczasowych parlamentów. Wiem, że po kolei było tak:

  1. Rada Państwa samodzielnie - ciężko powiedzieć, czy dla Przedlitawii, czy dla całego kraju - kadencje: I-II Izby Delegatów, Izba Panów nie miała kadencji.
  2. Rada Państwa dla Przedlitawii, Sejm dla Zalitawii (dla Izby Delegatów Rady Państwa liczono kadencje od III, dla Izby Poselskiej Sejmu - od I kadencji; a więc zaliczono dla Rady Państwa także poprzednie dwie kadencje, niekoniecznie poprawnie). Razem izby niższe tworzyły Zgromadzenie Parlamentarne, które liczono od I kadencji.
  3. Parlament dla całego kraju - nie ma niestety danych o ilości kadencji.

Oczywiście teoretycznie powinniśmy zastosować ciągłość którejś z instytucji parlamentarnych istniejących wcześniej. Moglibyśmy też liczyć kadencje od pierwszej.

Jest jeszcze inna droga. Skoro mamy rok 1917 i chcemy zachować pewną “ciągłość czasów”, to może sięgniemy jeszcze raz po historyczne odniesienia? W roku 1917 trwała XII kadencja Rady Państwa - możemy więc uznać, że mamy właśnie XII, względnie XIII kadencję?


(Wiktor Toghon) #2

proponuje XIII


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Popieram. Możemy uznać, że rozpoczęliśmy XIII kadencję.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

Jestem ZA