Reutte


(Andrew von Lichtenstein) #1

Herb Reutte

REUTTE

powiatowa gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, siedziba powiatu Reutte Miasto znajduje się 47°30′N 10°43′E Reutte jest jedną z dwóch siedzib powiatów w Austrii bez praw miejskich (obok Tamsweg).


(Andrew von Lichtenstein) #2

Pierwsza zachowana wzmianka o Reutte jako Ruthi prope Breitenwanch pochodzi z 1278 roku. Reutte zyskało na znaczeniu wraz z budową mostu przez rzekę Lech w 1464 i skróceniu przebiegu starożytnej Via Claudia Augusta. Status gminy targowej nadał Reutte 5 czerwca 1489 książę Zygmunt Habsburg. Mimo braku praw miejskich Reutte zostało w 1754 siedzibą powiatu Oberinntal. W kolejnych stuleciach umacniała się rola miejscowości jako centrum administracyjnego regionu. De tej pory miejscowość nie uzyskała praw miejskich.