Rozkaz nr. 1


(Borys Targersdorf) #1

*Rozkaz nr. 1 szefa sztabu generalnego dla sztabu Rezerwowego Korpusu Piechoty.

  1. Rozkazuje się przejście sztabu w stan gotowości operacyjnej.
  2. Pełen stan gotowości operacyjnej osiągnąć do dnia 12 maja godz. 20. podpisano szef sztabu generalnego Targersdorf *

(Borys Targersdorf) #2

Rozkaz nr. 2 szefa sztabu Sił Zbrojnych Krajów koronnych Ogłasza sie stan gotowości bojowej dla VIII Korpusu i nakazuję się ześrodkować wydzielone jednostki na granicy z Dolną Austrią. podpisano Borys Targersdorf szef sztabu generalnego