Rozkaz o powołaniu wojsk do gotowości


(Xavery edler Kłopocki) #1

[quote]Lemberg, 15 Mai 1917 Kancelaria Landeshauptmanna

Rozkaz № 1/5/1917

W związku z niepokojami na Węgrzech niniejszym powołuje się pod broń następujące formacje: X Korpus Armii XI Korpus Armii I rozkazuje się im stawić jak najszybciej w punkcie zbornym na granicy Galicyjsko-Słowacko-Węgierskiej. Stawia się także w stan podwyższonej gotowości CK Żandarmerię na terenie całego Namiestnictwa, poruczając jej zadanie utrzymywania porządku na ulicach i w miastach prowincji do czasu powrotu armii.

Gott erhalte, Gott beschütze Unsern Kaiser, unser Land!

X. edler Kłopocki, Landeshauptmann[/quote]