Rozkazy dla Armii Węgierskiej


(Tomisław II) #1

[quote]

Rozkazy dla IV Korpusu

Jego Arcyksiążęca Mość Regent Krajów Koronny św. Stefana, nakazuje 31 i 32 Dywizji Piechoty IV Korpusu przemieszczenie się na granicę z Galicją i Lodomerią oraz Bukowiną.

Jego Arcyksiążęca Mość Regent Krajów Koronny św. Stefana, nakazuje 40 Dywizji Piechoty przemieszczenie się do Austrii Dolnej na granicę z Czechami i Austrii Górnej tj .Uksiążęcego Hrabstwa Tyrolu.

Rozkaz wykonać[/quote]

Jako sekretarz d/s wojny w Radzie Nadzwyczajnej daję Panu czas do 22.00 dnia 15.05 na opuszczenie terenu Królestwa Węgierskiego. Targersdorf


(Thimoteus ik Hohentsolern) #2

LIst GONCZY

My, Tymoteusz I Fryderyk nakazujemy ARESZTOWANIE Leszka van der Fryssau. Osobnik ten, uzpuruje sie za Regenta Wegier i sfalszowal Postanowienie Sejmu Wegier. Za zlapanie go mozna wygrac 4000 koron.